Home > Hot ! > Τι αλλάζει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για το 2020

Τι αλλάζει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για το 2020

Αναμένεται  η ανακοίνωση της ύλης για τις Πανελλαδικές του 2020 όπου όπως είναι γνωστό το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2019, όταν οι μαθητές θα καταθέσουν την αρχική τους δήλωση προτίμησης.

Τι αλλάζει

Όσον αφορά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, αυτά παραμένουν τέσσερα, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο μαθητής (Αρχαία, Ιστορία, Φυσική, Βιολογία, Χημεία, Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Πληροφορική), όμως πλέον τα Λατινικά αντικαθίστανται από την Κοινωνιολογία, ενώ Νέα Ελληνικά και Λογοτεχνία θα εξετάζονται μαζί.

Αύξηση της ύλης και ωρών διδασκαλίας σε τέσσερα μαθήματα και

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», Η ύλη θα είναι αυξημένη σε Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Παράλληλα θα αυξηθούν και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές το 2020 θα είναι:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Κοινωνιολογία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Βιολογία
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών

Δεν αναμένεται αύξηση της ύλης στα θεωρητικά μαθήματα και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ η διδασκαλία των τεσσάρων μαθημάτων που εξετάζονται ανά επιστημονικό πεδίο θα είναι εξάωρη ανά εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά στο μάθημα της Κοινωνιολογίας, για την οποία δεν υπάρχει βιβλίο, η διδακτέα ύλη αναμένεται να αποτελείται από συρραφή κεφαλαίων των βιβλίων που υπήρχαν μέχρι φέτος στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου.

Τι έχουν λοιπόν να περιμένουν φέτος οι µαθητές της Β’ Λυκείου, οι οποίοι του χρόνου θα εισαχθούν στα ΑΕΙ µε το νέο σύστημα, και ποια κενά υπάρχουν στην πληροφόρησή τους;

Τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές της Β Λυκείου

Τον Ιούλιο οι μαθητές της β’ λυκείου που επιθυμούν να διεκδικήσουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συµπληρώσουν Α’ δήλωση προτίμησης (µηχανογραφικό), µε τις 10 προτιμήσεις τµηµάτων στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν. Φέτος, όμως, στο µηχανογραφικό θα υπάρχουν και νέα Τµήµατα, για τα οποία δεν γνωρίζουν καθόλου το επιστημονικό τους αντικείμενο, όπως το τµήµα Συστημάτων Ενέργειας στη Λάρισα, ∆ηµιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών στον Βόλο, ∆ηµόσιας και Ενιαίας Υγείας στην Καρδίτσα κ.ά.

Με βάση τις προτιμήσεις των µαθητών και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τµήµα, θα προκύψει ένας αριθμός Τµηµάτων για τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων θα είναι ίσος ή µικρότερος από τον αριθμό εισακτέων. Αυτά τα Τµήµατα, στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιμων θέσεων, ονομάζονται «Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης» (ΤΕΠ) ή πράσινα Τµήµατα.
Τα υπόλοιπα Τµήµατα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, ονομάζονται «Τµήµατα Πρόσβασης µόνο µε Πανελλαδικές Εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) ή κόκκινα Τµήµατα.
Λίγες µέρες αργότερα ο µαθητής θα ενημερώνεται για το ποιες από τις προτιμήσεις του αντιστοιχούν σε πράσινα ή κόκκινα Τµήµατα. Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν:

Αυτές στις οποίες θα συµπεριλαµβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ.
Αυτές στις οποίες όλα τα Τµήµατα είναι ΤΠΠΕ.
Οι µαθητές της κατηγορίας (2) θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, µια και από τις προτιμήσεις τους στη δήλωση του Ιουλίου δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ.
Τον Φεβρουάριο οι µαθητές της κατηγορίας (1) θα δηλώνουν αν θα συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συµπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστική και δεσμευτική. Συγκεκριμένα, ένας µαθητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στη δήλωση του Ιουλίου, µπορεί:
να επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ µέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή
να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συµπεριλάβει στη δήλωση του Ιουλίου, οπότε εισάγεται στο Τµήµα αυτό µε µόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου.

Τι αλλάζει στον χάρτη των τμημάτων ΑΕΙ -ΤΕΙ

Δείτε παρακάτω τις αλλαγές που αφορούν στην ένταξη σε Σχολές, Τμήματα, αλλά και στην κατανομή τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία και που θα ισχύσουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους (2018-19), και έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά, οι αλλαγές που αφορούν τα επιστημονικά πεδία, είναι οι εξής:

– Για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, η εισαγωγή θα πραγματοποιείται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και η πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών), το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής).

– Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκτός από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

– Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εκτός από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, ενώ διαγράφεται από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο και

– Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκτός από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Εξάλλου, για την εισαγωγή στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».

Επίσης, στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

Σημειώνεται, τέλος, ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα με τη διαδικασία του 10%, χωρίς νέα εξέταση, απαιτείται να είχαν εξεταστεί επιτυχώς στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα το έτος που συμμετείχαν στις εξετάσεις.

Νομοσχέδιο με τις αλλαγές

Σημαντικές αλλαγές θα ισχύσουν φέτος και για τους µαθητές της Γ’ Λυκείου οι οποίοι θα θελήσουν να ακολουθήσουν µουσικές σπουδές. Τα νέα τµήµατα θα ανοίξουν τις πόρτες τους από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ θα «απλωθούν» και σε διάφορες µεγάλες πόλεις εκτός Αθηνών.

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Παιδείας και αφορά τις συνέργειες του Πανεπιστημίου της Αθήνας µε το Γεωπονικό και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας µε τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Το νομοσχέδιο αυτό περιέχει πλήθος διατάξεων, οι οποίες αφορούν άμεσα τους µαθητές που φοιτούν στη Γ’ Λυκείου αλλά και τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές στα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας καταργείται και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε τµήµατα του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, µε δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καταργείται και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ποια νέα τμήματα ιδρύονται

Στο ΕΚΠΑ ιδρύονται τα εξής τµήµατα:

α) Κοινωνιολογίας, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
β) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
γ) Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, µε έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών
δ) Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ε) Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
ζ) Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών
η) Γενικό, µε έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας
θ) Διατροφής και Διαιτολογίας, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
ι) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας. Το Γενικό Τµήµα καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των τµηµάτων του ΕΚΠΑ, δεν απονέμει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και διδακτορικής διατριβής.

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύονται τα εξής τµήµατα:

α) Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, µε έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών
β) Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων, µε έδρα τη Θήβα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρµοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
γ) Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε έδρα την Αµφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρµοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
δ) Γενικό, µε έδρα την Αθήνα
ε) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων
στ) Πληροφορικής στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
ζ) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Διατροφής

ΑΣΠΑΙΤΕ και Παν.Δυτικής Αττικής

Σύμφωνα µε πληροφορίες, αναμένεται να συνενωθεί µε την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) η οποία στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι (δίπλα από το υπουργείο Παιδείας), σε µια έκταση 232 στρεμμάτων, περιουσία διόλου ευκαταφρόνητη. Η ΑΣΠΑΙΤΕ ιδρύθηκε το 2002 και έχει παραρτήματα σε έξι άλλες πόλεις της περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο, Ηράκλειο και Σάπες).

ΠΗΓΗ:alfavita.gr

There is no slider selected or the slider was deleted.

Αφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: