Home > Επιστολες - Ανακοινωσεις > Πως στρώθηκε ο δρόμος για την ΒΙ.ΠΕ. της Βορείου Ευβοίας

Πως στρώθηκε ο δρόμος για την ΒΙ.ΠΕ. της Βορείου Ευβοίας


There are no slides in this slider.There are no slides in this slider.


Πέρυσι το καλοκαίρι όταν ανακοινώθηκε η πρόθεση της ΓΕΚ-ΤΕΡΝA να δημιουργήσει μια ΒΙ.ΠΕ. στο Μαντούδι ο kireas.org ζήτησε από τους τότε δήμους Κηρέως, Νηλέως και Ελυμνίων κοινωνικό διάλογο. Ο kireas.org ζήτησε να γίνει μια συζήτηση με όλες τις παραγωγικές τάξεις και να μπουν στο τραπέζι τα υπέρ και τα κατά πριν ο δήμος πάρει μια απόφαση για το θέμα.

Επίσης ζητήθηκε από το δήμο αφού δεν είχε πάρει απόφαση να απέχει από το να παρέχει οποιεσδήποτε διευκολύνσεις που θα ζητούσε η ΤΕΡΝΑ χωρίς κάποιες εγγυήσεις. Πράγματι το δημοτικό συμβούλιο Κηρέως (όπως και των όμορων δήμων) δεν πήρε κάποια απόφαση για αποδοχή ή μη της ΒΙ.ΠΕ.  Η εντύπωση  μέχρι πρόσφατα ήταν ότι ο δήμος δεν θα συνέδραμε την ΤΕΡΝΑ για την δημιουργία της ΒΙ.ΠΕ. πριν το Δημοτικό Συμβούλιο και η τοπική κοινωνία πάρει απόφαση αποδοχής της ΒΙ.ΠΕ. Ο φάκελος της αίτησης για ΒΙ.ΠΕ. που ήρθε πρόσφατα στα χέρια μας ήταν αποκαλυπτικός. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηρέως με επικεφαλή τον κ. Ενωτιάδη, 3 μέρες πριν απέλθει στις 28.12.11 αποφάσισε  την  παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας της σκάλας φόρτωσης στο Κυμάσι στη ΒΙΟΜΑΓΝ για 20 χρόνια (μέχρι το 2031). Η σκάλα φόρτωσης αποτελεί κομμάτι της λιμενικής ζώνης της ΒΙ.ΠΕ. Βορείου Ευβοίας. Γιατί αυτή η βιασύνη; Η ΒΙΟΜΑΓΝ έχει άδεια χρήσης μέχρι τον Οκτώβρη του 2011 και η ανανέωση της θα μπορούσε να περιμένει. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη αφού κατά την περίοδο μεταξύ των εκλογών  και μέχρι την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής δεν μπορεί να παίρνει απόφαση παρά μόνο για εξαιρετικά επείγοντα θέματα (Άρθρο 93 του ν. 3463/2006 και  Άρθρο 65 του ν.3852/2010). Τρεις μέρες αργότερα   και μια μέρα πριν παραδοθούν οι εξουσίες στην νέα δημοτική αρχή, στις 31.12..2010, ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κηρέως) παραχωρεί χρήση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Μαντουδίου για να διαθέτει τα βιομηχανικά απόβλητα της  η υπό ίδρυση ΒΙ.ΠΕ.    Σε θέματα αυτής της κατηγορίας το άρθρο 4 του  ν. 1069/1980 απαιτεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  και ενδεχόμενα  έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι που δεν φαίνεται να υπήρξε. Όταν τα δυο θέματα τέθηκαν από την αντιπολίτευση στο νέο δήμαρχο κ. Ψαρρό στην συνεδρίαση της  12/8/2011, η απάντηση που δόθηκε όπως καταγράφεται στην βιντεογράφηση ήταν: «.. Υπάρχει περίπτωση κανείς να αρνηθεί τις λιμενικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε όποια επιχείρηση και να είναι αυτή εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις; …. Θα πούμε όχι εσείς δεν θα κάνετε χρήση του λιμανιού;».

Κύριε Δήμαρχε μιλάμε για παραχώρηση χρήσης για ΒΙ.ΠΕ. για 20 χρόνια χωρίς να υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για αποδοχή της ΒΙ.ΠΕ. Είναι υπέρτατη υποχρέωση των δημοτικών αρχών  να αποφασίζουν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα διάφορων επιχειρήσεων.  Ναι κύριε δήμαρχε, οι δημοτικές αρχές μπορούν να πουν  όχι όταν διακυβεύεται ή όταν απλώς υπάρχει αμφιβολία για το δημόσιο συμφέρον. Οι δημοτικές αρχές  μπορούν να διαπραγματεύονται, να ζητούν εγγυήσεις και να θέτουν όρους και περιορισμούς για να προασπίσουν το κοινωνικό όφελος. Περιορισμούς στην χρήση του χώρου,  στο αν θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος για την μεταφορά αστικών σκουπιδιών, λύματολάσπης, RDF και υγροποιημένου φυσικού αερίου.  Δυστυχώς, το θέμα δεν αφορά μόνο την προηγούμενη αρχή. Την σκυτάλη των παρατυπιών την πήρε με τον ίδιο ζήλο και η νέα δημοτική αρχή του κ. Ψαρρού. Στο τακτικό δημοτικό συμβούλιο της 9/6/2011 έγινε καταγγελία από τον κ. Λιαγκάκη για απόκρυψη στοιχείων και υφαρπαγή ψήφου στο θέμα της οριοθέτησης του Κυμασιώτη που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο. Η δημοτική αρχή απέκρυψε από την αντιπολίτευση ότι η οριοθέτηση του πόταμου Κυμασιώτη που διασχίζει την ΒΙ.ΠΕ. γινόταν μετά από αίτηση της ΒΙΟΜΑΓΝ για να διευκολύνει την αδειοδοτική  διαδικασία της ΒΙ.ΠΕ. Στο πρόσφατο έκτακτο συμβούλιο της 12/8/2011 σχετικά με την αίτηση για ΒΙ.ΠΕ. Ο κ. Τζαχρήστος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στέρησε το δικαίωμα ψήφου στο πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Λίμνης και τους πρόεδρους των τοπικών συμβουλίων Μαντουδίου και Δαφνούσας που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. Ο κ. Τζαχρήστος με αυταρχικό τρόπο αγνόησε τις έντονες διαμαρτυρίες και των τριών πρόεδρων κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και τους αρνήθηκε το θεσμοθετημένο δικαίωμα τους να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα των κοινοτήτων τους στο δημοτικό συμβούλιο. Η δημιουργία της ΒΙ.ΠΕ. Βορείου Ευβοίας  αφορά άμεσα και τις τρεις κοινότητες αφού θα επηρεάσει δραστικά την αναπτυξιακή προοπτική τους.  Τα άρθρα 80 (παρ.3) και 81 (παρ. 1β) του νόμου 3852/2010 αναφέρουν ρητά ότι «ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα.». Το άρθρο 11 της εγκυκλίου 49/29.12.10 για την Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αναφέρει ότι «η ψήφος του προέδρου του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας λαμβάνεται υπόψιν ισότιμα με την ψήφο των δημοτικών συμβούλων κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας και προσμετράται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης Στο πρακτικό συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου θα καταγραφεί η παρουσία του προέδρου και θα αναφερθεί η ψήφος που έδωσε.» Τι καταγράφηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης της 12/8/11 κύριε Τζαχρήστο; Ότι τους στερήσατε  το δικαίωμα ψήφου; Αυτό θέτει σοβαρά ερωτηματικά τόσο για την ικανότητα όσο και για το τρόπο που ο κύριος Τζαχρήστος διεύθυνε το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για την ΒΙ.ΠΕ.  Κύριε δήμαρχε, επειδή κινδυνεύετε να γίνεται επίορκος στον όρκο που δώσατε το Δεκέμβριο του 2010, θα πρέπει να κάνετε αυτό που απαιτεί η ευσυνειδησία ενός έντιμου δημάρχου. Θα πρέπει να ανακαλέστε και τις δυο παράνομες αποφάσεις της προηγούμενης αρχής και να επαναλάβετε εμπρόθεσμα το δημοτικό συμβούλιο για την ΒΙ.ΠΕ. προσκαλώντας και αφήνοντας αυτή την φορά τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων και τοπικών συμβουλίων να ασκήσουν τα δημοκρατικά δικαιώματα που τους δίνει ο νόμος.

Γιώργος Μπαλαμπάνης

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός Kireas.org

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grerror: