Home > Επιστολες - Ανακοινωσεις > ΕΑΚΠ: « Ελλιπείς ή ανύπαρκτες παροχές υπηρεσιών καθαριότητας σε εγκαταστάσεις στέγασης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Πυροσβεστικών Κλιμακίων »

ΕΑΚΠ: « Ελλιπείς ή ανύπαρκτες παροχές υπηρεσιών καθαριότητας σε εγκαταστάσεις στέγασης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Πυροσβεστικών Κλιμακίων »


There are no slides in this slider.There are no slides in this slider.


Από την ΕΑΚΠ λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Κύριε Αρχηγέ, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταγράψει και να αναδείξει τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πυροσβέστες, επιδιώκοντας την επίλυσή τους.
Λειτουργώντας στην παραπάνω βάση, πληροφορηθήκαμε ότι σε εγκαταστάσεις στέγασης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Πυροσβεστικών Κλιμακίων της συνδικαλιστικής μας αρμοδιότητας, υφίσταται ελλιπής ή ανύπαρκτη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας γεγονός που καθιστά επικίνδυνες τις συνθήκες διαβίωσης για το προσωπικό.
Συγκεκριμένα:
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ζακύνθου, μετά την προ ετών συνταξιοδότηση της μονίμου υπαλλήλου καθαριότητας, η παροχή των υπηρεσιών αυτών υλοποιούνταν από ιδιωτικό συνεργείο, μέσω προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και για διάφορους λόγους ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ούτε η στοιχειώδη καθαριότητα στους χώρους διαβίωσης των υπαλλήλων, οι οποίοι ευρισκόμενοι αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της ακαθαρσίας επιβαρύνονται με έξοδα για το προσωπικό καθαριότητας.
Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων Ν. Ζακύνθου, από την ημέρα ιδρύσεως του, ήταν ελάχιστες οι φορές κατά τις οποίες υπήρχε καθαριότητα και αυτό είτε με ευθύνη της τοπικής διοίκησης είτε από κάποιο ιδιωτικό συνεργείο, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια δεν εκτελούνται καθόλου εργασίες καθαριότητας, εργασίες τις οποίες επωμίζονται οι ίδιοι οι συνάδελφοι.
Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής Ν. Λευκάδας, από την ημέρα ίδρυσής του και για πολλά χρόνια δεν υπήρχε μέριμνα για καθαριότητα. Μετά από αλλεπάλληλες και επίμονες παρεμβάσεις της Ε.Α.Κ.Π., με ευθύνη της υπηρεσίας έγινε ανάληψη καθαριότητας του χώρου από συνεργείο καθαρισμού. Πριν από ένα χρόνο περίπου το προσωπικό του Π.Κ. βρέθηκε ξανά αντιμέτωπο με την ίδια απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατούσε αρχικά, λόγω ότι η σύμβαση καθαρισμού λύθηκε με αποτέλεσμα η καθαριότητα να επαφίεται και πάλι στους πυροσβέστες. Πρόσφατα εντός των χώρων διαβίωσης των υπαλλήλων έκαναν την εμφάνισή τους τρωκτικά, τα οποία περιφέρονταν ακόμη και μέσα στα ντουλάπια της υπηρεσίας όπου εντοπιστήκαν περιττώματα, θέτοντας σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και των οικογενειών τους, από ενδεχόμενη μεταφορά μολυσματικών ασθενειών. Μετά από απαίτηση των συναδέλφων και εκπροσώπου μας, η υπηρεσία προώθησε το ζήτημα και προς το παρόν έχει αναλάβει γεωπόνος για μυοκτονία.
Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ε.Ο. Καλαβρούζας, δεν υλοποιούνται εργασίες καθαριότητας των χώρων από αντίστοιχο προσωπικό, ενώ από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα και παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις, η υπηρεσία διεξάγεται σε παλαιό κοντέινερ κάτω από απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες. Και σε αυτήν την περίπτωση με το έργο της καθαριότητας επιβαρύνονται οι συνάδελφοι.
Στις υπηρεσίες του Ν. Κεφαλονιάς ( Αργοστόλι – Σάμη – Ληξούρι – Ιθάκη ), η καθαριότητα γίνεται από ιδιωτικό συνεργείο αλλά για δυο περίπου μήνες το χρόνο η ανανέωση της σύμβασης γίνεται καθυστερημένα, με αποτέλεσμα τους δύο αυτούς μήνες να επέρχεται προσωρινή παύση των εργασιών καθαρισμού.
Στην Π.Υ. Π/Α Αράξου, παρά το γεγονός ότι στεγάζεται σε οργανωμένο περιβάλλον υψίστης ασφάλειας, υπηρεσίες καθαριότητας παρέχονται μόνο δύο φορές την εβδομάδα.
Κύριε Αρχηγέ, η απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει από άποψη παροχών καθαριότητας στους εργασιακούς μας χώρους, σε συνδυασμό με τα προβλήματα και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στις υποδομές, δημιουργούν ένα δυσχερές και συνάμα επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον, εκθέτοντας σε επιπρόσθετους επιβαρυντικούς παράγοντες την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο Π.Σ.
Επιπλέον το Π.Σ. εμπλέκεται σε μεγάλο και διαφορετικό όγκο συμβάντων που δημιουργούνται από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, τροχαία ατυχήματα, διασώσεις χημικές – βιολογικές – ραδιολογικές -πυρηνικές ( Χ.Β.Ρ.Π. ) απειλές.
Στην πλειονότητα των προαναφερόμενων συμβάντων, υπάρχουν ή δημιουργούνται τοξικοί και μολυσματικοί παράγοντες που καθίστανται ιδιαίτερα επιβλαβείς και επικίνδυνοι για το εμπλεκόμενο πυροσβεστικό προσωπικό που επιχειρεί στα συμβάντα.
Επιβάλλεται να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι τα επικίνδυνα αυτά στοιχεία ακούσια και αναπόφευκτα, μεταφέρονται και συσσωρεύονται εντός των χώρων εργασίας μας, μέσω του εξοπλισμού και τα μέσων που χρησιμοποιούνται κατά το επιχειρησιακό έργο, με αποτέλεσμα εάν δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς οι απαιτούμενες εργασίες καθαριότητας αλλά και απολύμανσης, να τίθεται σε διαρκή κίνδυνο εκδήλωσης διαφόρων ασθενειών, η υγεία του προσωπικού και κατ’ επέκταση του οικογενειακού του περιβάλλοντος.
Η διαχρονική αδιάφορη στάση της πολιτείας για ζήτημα που αφορούν ακόμη και την τήρηση των στοιχειωδών υγειονομικών κανόνων, λειτουργεί απαξιωτικά για τους πάλαι ποτέ « ήρωες » που με δεδομένες τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, εργάζονται κάθε αντιπυρική και χειμερινή περίοδο κάτω από εξαντλητικά ωράρια και επισφαλείς συνθήκες, για να προστατέψουν τους πολίτες και το βιός τους.
Με την πολιτεία να σφυρίζει αδιάφορα αποποιούμενη σιωπηλά τις υποχρεώσεις της, είναι επιεικώς απαράδεκτο οι πυροσβέστες να επιφορτίζονται είτε με τις εργασίες καθαριότητας, είτε με το κόστος αυτών, ως απεγνωσμένη προσπάθεια για την στοιχειώδη ύπαρξη ενός καθαρού εργασιακού περιβάλλοντος, γεγονός που ενδεχομένως δεν υφίσταται σε κανένα άλλο φορέα του δημόσιου τομέα.
Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θέτουμε προ των ευθυνών του κάθε αρμόδιο και σας ζητάμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για:
Άμεση εκτέλεση κάθε απαραίτητης εργασίας συντήρησης και επισκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων των Π.Υ. και των Π.Κ. που επιβάλλεται να γίνουν για την δημιουργία ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.
Εξασφάλιση επαρκούς καθαριότητας σε όσες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια της συνδικαλιστικής αρμοδιότητας που υπάγονται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων υπάρχει πλήρης έλλειψη υπηρεσιών καθαριότητας ή είναι ελλιπής.
Τον συντονισμό της δράσης των αρμοδίων υπηρεσιών και υπηρεσιακών οργάνων, ώστε να παίρνονται μέτρα για να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε κάθε φυσικό, χημικό και βιολογικό παράγοντα, που κατά την εργασία είναι δυνατό να έχει βλαβερές συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων.
Την άμεση απολύμανση των ατομικών μεσών προστασίας, του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των Π.Υ. και Π.Κ., καθώς και την δημιουργία υποδομών για τον τακτικό καθαρισμό και την απολύμανση των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού ( στολές κ.λ.π. ) που έρχονται σε επαφή με φυσικούς, χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες, με ευθύνη της υπηρεσίας .
Αύξηση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού για τις δαπάνες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο βαθμό που θα καλύπτονται πλήρως, οι απαιτούμενες ανάγκες λειτουργίας και το σύνολο των επιχειρησιακών του αναγκών.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
Ζαμπάτης Σπύρος

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: