Home > Hot ! > ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ὑπογραφήν τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας. (Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 5 Ἰανουαρίου 2019)

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ὑπογραφήν τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας. (Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 5 Ἰανουαρίου 2019)


There are no slides in this slider.There are no slides in this slider.


Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κύριε Ἐπιφάνιε,

 

Φῶς καί χαρά, εἰρήνη καί ἑνότης ἐπέφανε σήμερον τῇ ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Οὐκρανίας, παραλαμβανούσῃ διά τῶν χειρῶν τῆς Ὑμετέρας προσφιλεστάτης Μακαριότητος τόν Τόμον τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως καί ἀνακηρύξεως αὐτῆς εἰς Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, ἐντασσομένην εἰς τήν χορείαν τῶν δεκατεσσάρων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν συγκροτουσῶν «ὅλον τόν θεσμόν» τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ὁ εὐσεβής Οὐκρανικός λαός ἀνέμενε τήν εὐλογημένην ταύτην ἡμέραν ἐπί ἑπτά ὁλοκλήρους αἰῶνας˙ καί, ἰδού, ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου διά νά ἀπολαύσῃ καί αὐτός, ὡς καί πλεῖστοι πρό αὐτοῦ Ὀρθόδοξοι λαοί, τοῦ θείου δώρου τῆς χειραφετήσεως καί τῆς ἀνεξαρτησίας καί αὐτοδιοικήσεως, ἐλεύθερος πάσης ἔξωθεν ἐξαρτήσεως καί ἐπεμβάσεως, οὐχί πάντοτε στοργικῆς καί σεβομένης τήν ἰδιοπροσωπείαν αὐτοῦ ὑπαρξάσης.

Ἦτο δικαίωμά Σας, Μακαριώτατε, να ζητῆτε καί νά διεκδικῆτε τήν αὐτοκεφαλίαν Σας. Ἦτο δικαίωμα καί προνόμιον τῆς Μητρός Σας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως νά Σᾶς χορηγήσῃτό καθεστώς τοῦτο τῆς αὐτοκεφαλίας. Εὐχόμεθα ὁλοθύμως νά φανῆτε ἄξιοι αὐτῆς καί νά ἀναδειχθῆτε εἰς πολύτιμον συνέκδημον τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ πανορθοδόξῳ ἑνότητι καί συνεργασίᾳ καί ἐν τῆ κοινῇ ἡμῶν μαρτυρίᾳ πρός τόν σύγχρονον κόσμον, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνάγκην τῶν ἀνεξαντλήτων πνεματικῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας.

Σήμερον, τῆ χάριτιτοῦ Κυρίου, πραγματοποιεῖται ἡ ἐπανένταξις τῶν ἐν τῆ χώρᾳ Ὑμῶν ἑκατομμυρίων πιστῶν, οἵτινες αἰφνιδίως εὑρέθησαν ἐκτός κανονικότητος καί κοινωνίας, ἄνευ ἰδικῆς των ὑπαιτιότητος. Ἀλλ’ ἡ Κωνσταντινούπολις συνήγαγε καί ἐνηγκαλίσθη αὐτούς ὡς ἡ πραγματική αὐτῶν μήτηρ, ἡ ὁδηγήσα σάποτε αὐτούς εἰςτό χριστιανικόν βάπτισμα, καί οὐχί ὡςμητρυιά, διότι οὐδέποτε καί ἔναντι οὐδενός λαοῦ καί ἔθνουςὑπῆρξε τοιαύτη καθ’ ὅλην τήν μακράν καί πολλάκις περιπετειώδη ἱστορικήν πορείαν αὐτῆς. Ἡ Ἐκκλησία αὕτη τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων ἐκένωσεν ἑαυτήν, ἐθυσίασεν εὐχαρίστως τμήματα τῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς, ἐσμικρύνθη ,διά νά διακονήσῃτάςἐπιθυμίας καίτά συμφέροντα τῶν τέκνων αὐτῆς.

Μακαριώτατε ἀδελφέ,

Κατά τήν εὔσημον ταύτην καί ἱστορικήν ἡμέραν, ἐν τῷ Ἱερῷ Κέντρῳ τῆς Ὀρθοδοξίας, παρίστανται καί συνεορτάζουν μεθ’ ἡμῶν ὁ Πρίγκηψ Βλαδίμηρος καί ἡ Ἁγία Ὄλγα, ἅπαντες οἱ Ἅγιοι γόνοι τῆς εὐκλεοῦς Οὐκρανικῆςγῆς, ὡς καί ἅπαντες οἱ θιασῶται καί ὑποστηρικταί τῶν αὐτονοήτων δικαίων Ὑμῶν, τῶν Οὐκρανῶν πιστῶν, καί τῆς δικαιοσύνης ἐν γένει, καί τῶνἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καί, ἰδιαιτέρως, τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων καί τῶνλαῶν -ὅλοι εἶναι παρόντες τῷ πνεύματι καί τη προσευχῇ, συγχαίροντες καί συνευφραινόμενοι μεθ’ ἡμῶν.

Χαιρετίζομεν τήν τιμητικήν παρουσίαν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν κατά τήν ἱεράν ταύτην στιγμήν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους τῆς Οὐκρανίας, τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου κυρίου Πέτρου Ποροσένκο, ὁ ὁποῖος πολύ ἐπεθύμησεν ἰδεῖν τήν ἡμέραν ταύτην, τήν μεγάλην καί ἐπιφανῆ, ἐκφράζων τήν ἐνδόμυχον ἐπιθυμίαν καί εὐχήν καί παράκλησιν τοῦ λαοῦ του νά ἀπολαύσῃ τῆς ἐλευθερίας καί ἀνεξαρτησίας του.

Εὐχαριστοῦμεν, συγχαίρομεν καί εὐλογοῦμεν ἀπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πάνταςὙμᾶς. Ἡ Ἐκκλησία αὕτη τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως θά εἶναι πάντοτε παρά τό πλευρόν Σας, εὐχομένη, προσευχομένη καί ἐργαζομένη διά τήν ἐν Χριστῷ αὔξησιν καί πρόοδον Ὑμῶν καί διά τήν εὐστάθειαν τῆς νεοφύτου Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ Χριστός ἐν τῶ μέσῳ ἡμῶν!

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: