Home > Πολιτική επικαιρότητα > Θέσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του νομοσχεδίου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»

Θέσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του νομοσχεδίου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

Με το νομοσχέδιο ««Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που κατέθεσε η κυβέρνηση επιχειρείται μια σημαντική αναδιάρθρωση στον τρόπο φορολόγησης των υποκείμενων νομικών και φυσικών προσώπων στη χώρα και εξορθολογίζεται ως ένα βαθμό η υπέρογκη επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι με τη νομοθετική πρόταση διαμορφώνεται ένα πλαίσιο χαμηλότερης φορολόγησης για την πλειονότητα των πολιτών της χώρας, και δη των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων και των εγχώριων επιχειρήσεων εν γένει, οι οποίες συμμετείχαν πολλαπλά και δυσανάλογα στις θυσίες που επιβλήθηκαν από τα διαδοχικά προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη πολλά από τα προτεινόμενα σημεία που κατέθεσε στο στάδιο της διαβούλευσης και τα οποία χρήζουν νομοτεχνικής βελτίωσης.

Ουσιαστικά, παρά τη θετική κατεύθυνση εξομάλυνσης των φορολογικών συντελεστών το νομοσχέδιο διευρύνει τις ανισορροπίες μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, μεταξύ φτωχότερων και ευπορότερων νοικοκυριών, μεταξύ στελεχών και εργαζόμενων, μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων/ επιχειρήσεων της αλλοδαπής. Είναι σαφές ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που παρέχονται σε επενδύσεις από το εξωτερικό δυνητικά διαμορφώνουν όρους άνισου ανταγωνισμού και αδρανοποίησης των εγχώριων παραγωγικών συντελεστών.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι σε αυτή τη φάση αναπτυξιακής επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, το νομοσχέδιο θα μπορούσε να ενσωματώσει διαχρονικά αιτήματα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως:

Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού συνδεδεμένου με POS. Ειδική μέριμνα για συλλογή αποδείξεων για επιτηδευματίες στους οποίους υπάρχει δέσμευση λογαριασμών.

Σταδιακή μείωση και τελικά κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ των επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα. Εισαγωγή κριτήριων ώστε ο ΕΝΦΙΑ να μην καταβάλλεται από κοινωνικές ομάδες που αντικειμενικά βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία (π.χ. άνεργοι) και επιπλέον εισαγωγή κριτήριων για σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ σε συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μείωση και τελικά κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Δημιουργία λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις σε ορίζοντα 5ετίας.

Επέκταση της ρύθμισης χαμηλού συντελεστή φορολόγησης 10% και για άλλες μορφές συνεταιρισμών.

Ικανοποίηση του αιτήματος για μείωση του ΦΠΑ από 24% στο 13% σε όλα τα προϊόντα πώλησης του κλάδου της εστίασης.

Αναθεώρηση του φόρου πολυτελείας για παραδοσιακούς κλάδους όπως της αργυροχρυσοχοΐας.

Με το νομοσχέδιο ««Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που κατέθεσε η κυβέρνηση επιχειρείται μια σημαντική αναδιάρθρωση στον τρόπο φορολόγησης των υποκείμενων νομικών και φυσικών προσώπων στη χώρα και εξορθολογίζεται ως ένα βαθμό η υπέρογκη επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι με τη νομοθετική πρόταση διαμορφώνεται ένα πλαίσιο χαμηλότερης φορολόγησης για την πλειονότητα των πολιτών της χώρας, και δη των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων και των εγχώριων επιχειρήσεων εν γένει, οι οποίες συμμετείχαν πολλαπλά και δυσανάλογα στις θυσίες που επιβλήθηκαν από τα διαδοχικά προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη πολλά από τα προτεινόμενα σημεία που κατέθεσε στο στάδιο της διαβούλευσης και τα οποία χρήζουν νομοτεχνικής θεραπείας και αναθεώρησης.

Σταχυολογώντας τις προτεινόμενες φορολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση

Η μείωση του ποσοστού φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για αναπτυξιακή επιτάχυνση και αύξηση της απασχόλησης βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Η μείωση των συντελεστών για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε συνεργατική μορφή στο 10% (αγροτικοί συνεταιρισμοί) εξυπηρετούν τους στόχους αναβάθμισης των αγροτικών επιχειρήσεων και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της παραγωγικότητας στον αγροτικό τομέα.

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών για το σύνολο των πολιτών (ιδιαίτερα όσοι είναι πολύτεκνοι) σε όλες τις κατηγορίες θα λειτουργήσει ευεργετικά ως προς την κατανάλωση, απασχόληση και αποταμίευση. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι περισσότερο ευνοούμενοι ανήκουν στις υψηλότερες εισοδηματικά κλίμακες. Για τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα η ελάφρυνση των 17€ ετησίως, μάλλον δεν καλύπτει ούτε τη σχετική απώλεια από την αύξηση του πληθωρισμού. Επομένως, παρά τη μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στο 9% υπάρχει εξουδετέρωση της ωφέλειας εξ αιτίας της έμμεσης προσαρμογής της επιστροφής φόρου που προσαρμόζεται μειωτικά στο υφιστάμενο αφορολόγητο όριο.

Η αύξηση του ποσοστού των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών στο 30% οριζόντια σε όλους τους φορολογούμενους, θα πρέπει να συνοδευτεί με την πλήρη απαλοιφή των τραπεζικών χρεώσεων για ηλεκτρονικές συναλλαγές (πχ μέχρι σήμερα δεν έχει απαλειφθεί το κόστος επανέκδοσης χρεωστικής κάρτας) καθώς και με την θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. [Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εξεταστεί από το Υπουργείο Οικονομικών η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των φορολογικών συντελεστών στην περίπτωση επίτευξης του 30%, τουλάχιστον για τα εισοδήματα έως 50.000€. Με τον τρόπο αυτό θα αρθεί και η ανισοκατανομή που διαπιστώνεται στις φοροελαφρύνσεις μεταξύ των υψηλών εισοδημάτων και μεσαίων εισοδημάτων]. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τις ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς και δε δύνανται να προβούν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η διεύρυνση του αριθμού των πάγιων ρυθμίσεων των δόσεων (διπλασιασμός των προηγούμενων εκδοχών) για οφειλές προς τις φορολογικές αρχές λειτουργεί υποστηρικτικά της υφιστάμενης ρύθμισης των 120 δόσεων, για την οποία θα πρέπει μέριμνα παρακολούθησης και διευκόλυνσης των οφειλετών. Προβληματισμό δημιουργεί η διάταξη η οποία παραπέμπει σε απόφαση υπουργού για την αξιολόγηση ειδικών περιπτώσεων επιχειρήσεων και καθορισμό χαμηλότερου συντελεστή φορολόγησης. (άρθρο 32, σελ. 27)

Η δυνατότητα παροχής φοροαπαλλαγών (έως 40%) για δαπάνες που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και κτηρίων θα ενισχύσει τον κλάδο των κατασκευών, λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά παράλληλα με την αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα. Ασφαλώς, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι πιθανό να κάνουν χρήση των συγκεκριμένων ωφελημάτων κατηγορίες πολιτών που βρίσκονται σε ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Μάλιστα, η κατανομή της «φορολογικής απόσβεσης» σε 4 έτη και ο περιορισμός στις δαπάνες «αμοιβών για εργασίες» (χωρίς τα υλικά), θα οδηγήσει σε υποαξιοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου- θα αποτρέψει όσους επιθυμούν να κάνουν μικρές και φθηνότερες παρεμβάσεις.

Από τις εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων, θετική θεωρείται η πρόβλεψη για την έκπτωση δαπάνης προσαυξημένη κατά 30% που αφορά στη χρήση μέσων μαζικής μετακίνησης ή οχημάτων με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Η μείωση του ΦΠΑ για τις αγορές αγαθών υψηλής κοινωνικής ωφέλειας (βρεφικά είδη, προστασία οδηγών) αναντίρρητα λειτουργεί θετικά για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών προς την προάσπιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Θετικά αξιολογείται διάταξη η οποία προβλέπει την εφάπαξ αυτόματη διαγραφή οφειλών έως 10 ευρώ προς τη φορολογική διοίκηση, όπως και η απευθείας παρακράτηση οφειλών ΕΝΦΙΑ από το συμβολαιογράφο στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων

Ουδέτερη κρίνεται η μείωση του φορολογικού συντελεστή μερισμάτων στο 5%, καθώς απασχολεί λιγότερο από το 10% των επιχειρήσεων και διευκολύνει μόνο την αναδιανομή εισοδημάτων μεταξύ των μετόχων μεγαλύτερων επιχειρηματικών μονάδων. Εξάλλου, σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρηματικές μονάδες παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν το ύψος του τέλους επιτηδεύματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ φέρεται να υπάρχει κατεύθυνση για την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και τη συνακόλουθη αύξηση του ΕΝΦΙΑ σε απόλυτους όρους. Θα πρέπει το Υπουργείο να αποσαφηνίσει άμεσα τις κατευθύνσεις ως προς το νέο υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, καθώς και του ύψους των τελών κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα η τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φορολογική κατοικία δύναται να παράξει οφέλη για την ελληνική οικονομία, αν η διάταξη δεν παρακαμφθεί με έμμεσους τρόπους (σύσταση εταιριών και ένταξη σε ομίλους αλλοδαπής). Η καθιέρωση ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ, προβληματίζει, δεδομένων των αιτιάσεων της διεθνούς κοινότητας για την αναγκαιότητα μείωσης των ανισοτήτων και δίκαιης φορολόγησης του παγκόσμιου πλούτου.

Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζει η Γενική Συνομοσπονδία ως προς συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τη θεσμοθέτηση ευνοϊκών καθεστώτων για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για στελέχη επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιπρόσθετες παροχές σε χρήμα ή σε είδος και για την έκπτωση δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και τούτο διότι αυτές οι διατάξεις αφορούν ένα μικρό τμήμα της κοινωνίας και της εργασίας που είναι λιγότερο εκτεθειμένο στην εργασιακή επισφάλεια και τη φτώχεια. Εκτιμάται ότι είναι αμφίβολη η αποτελεσματικότητα αυτών των διατάξεων, και ενδεχόμενα θα διαμορφώσουν μια στρεβλή φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των μετόχων που θα επιχειρήσουν να ελαφρυνθούν μέσα από τέτοια σχήματα φοροαπαλλαγών.

Συνολικά, επισημαίνεται ότι το ύψος και η διάρθρωση των φοροελαφρύνσεων κατανέμεται αντίστροφα προοδευτικά προς όφελος των υψηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα. Το γεγονός αυτό, το οποίο αποτυπώνεται ενδεικτικά στους παρακάτω πίνακες διευρύνει τις εισοδηματικές ανισότητες και ουσιαστικά οδηγεί σε ανακατανομή των επιβαρύνσεων/ ή καλύτερα των ελαφρύνσεων υπέρ των ευπορότερων τμημάτων του πληθυσμού.

Κλιμάκιο Φορολογούμενου μισθωτού- συνταξιούχου

Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ – ΟΦΕΛΟΣ

8000

0

0

0

10000

300

123

-177

13000

960

803

-157

14000

1180

1043

-137

15000

1400

1283

-117

16000

1620

1523

-97

17000

1840

1763

-77

18000

2060

2003

-57

19000

2280

2243

-37

20000

2500

2483

-17

30000

5500

5483

-17

40000

9300

9283

-17

50000

13900

13883

-17

55000

16200

16100

-100

60000

18500

18300

-200

70000

23100

22700

-400

80000

27700

27100

-600

100000

36900

35900

-1000

Φορολόγηση στα φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες – ατομικές επιχειρήσεις που δεν προβλέπεται έκπτωση φόρου τα οφέλη από την μείωση των φορολογικών συντελεστών αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΣ

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ – ΟΦΕΛΟΣ

1000

220

90

-130

5000

1100

450

-650

10000

2200

900

-1300

15000

3300

2000

-1300

20000

4400

3100

-1300

25000

5850

4500

-1350

30000

7300

5900

-1400

40000

11000

9500

-1500

50000

15500

13900

-1600

60000

20000

18300

-1700

70000

24500

22700

-1800

80000

29000

27100

-1900

90000

33500

31500

-2000

100000

38000

35900

-2100

Παρόμοια επίπτωση μπορεί κανείς να διαπιστώσει για το σύνολο των παρεμβάσεων για τη φορολογική αναδιάρθρωση. Ουσιαστικά, παρά τη θετική κατεύθυνση εξομάλυνσης των φορολογικών συντελεστών το νομοσχέδιο διευρύνει τις ανισορροπίες μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, μεταξύ φτωχότερων και ευπορότερων νοικοκυριών, μεταξύ στελεχών και εργαζόμενων, μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων/ επιχειρήσεων της αλλοδαπής. Είναι σαφές ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που παρέχονται σε επενδύσεις από το εξωτερικό δυνητικά διαμορφώνουν όρους άνισου ανταγωνισμού και αδρανοποίησης των εγχώριων παραγωγικών συντελεστών.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι σε αυτή τη φάση αναπτυξιακής επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, το νομοσχέδιο θα μπορούσε να ενσωματώσει διαχρονικά αιτήματα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως:

Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού συνδεδεμένου με POS. Ειδική μέριμνα για συλλογή αποδείξεων για επιτηδευματίες στους οποίους υπάρχει δέσμευση λογαριασμών.

Σταδιακή μείωση και τελικά κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Αύξηση του μέγιστου ύψους κύκλου εργασιών για τους μη υπόχρεους υποβολής ΦΠΑ στα 30,000€.

Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ των επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα. Εισαγωγή κριτήριων ώστε ο ΕΝΦΙΑ να μην καταβάλλεται από κοινωνικές ομάδες που αντικειμενικά βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία (π.χ. άνεργοι) και επιπλέον εισαγωγή κριτήριων για σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ σε συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Καθιέρωση αφορολόγητου για έσοδα από επαγγελματική δραστηριότητα ώστε να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση των φορολογουμένων.

Μείωση και τελικά κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση των ασθενέστερων στρωμάτων μέσα από σχετικές κοινωνικές και προνοιακές πολιτικές. Καθώς εξερχόμαστε από την οικονομική κρίση, η διατήρηση αυτής της εισφοράς η οποία εκ των πραγμάτων είναι ακόμα ένας φόρος επί του εισοδήματος, θα πρέπει να καταργηθεί.

Δημιουργία λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις σε ορίζοντα 5ετίας.

Επέκταση της ρύθμισης χαμηλού συντελεστή φορολόγησης 10% και για άλλες μορφές συνεταιρισμών.

Ικανοποίηση του αιτήματος για μείωση του ΦΠΑ από 24% στο 13% σε όλα τα προϊόντα πώλησης του κλάδου της εστίασης.

Αναθεώρηση του φόρου πολυτελείας για παραδοσιακούς κλάδους όπως της αργυροχρυσοχοΐας.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: