Home > Hot ! > Ποια ειναι η θέση του Δημου Χαλκιδέων για ΑΣΠΗΕ και διατείχισμα;

Ποια ειναι η θέση του Δημου Χαλκιδέων για ΑΣΠΗΕ και διατείχισμα;


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

ΑΣΠΗΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΙΧΙΣΜΑ

Αγαπητά μέλη του Δ.Σ. του Δήμου Χαλκιδέων,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής  Ενέργειας κατά το Δεκέμβριο 2020 τρεις διαφορετικές εταιρείες κατέθεσαν  αιτήσεις βεβαίωσης παραγωγού  για περιοχές του Δήμου μας (Δημοτικές Ενότητες Αυλίδας και Ανθηδώνας). Συγκεκριμένα ζητούν την άδεια εγκατάστασης Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας.

 • Η εταιρεία Green Repower Μονοπρόσωπη ΙΚΕ αιτείται έργα ισχύος 33,6 MW  και 29,4 MW.
 • Η εταιρεία Γ. Δημητρόπουλος/Τεχνική Κατασκευαστική Εμπορική Α.Ε. αιτείται έργο ισχύος 2,99MW  και
 • ο Γεωρ. Βόκας αιτείται έργο ισχύος 2,4 MW.

Από τις περιοχές  χωροθέτησης έργων ΑΣΠΗΕ  Γαλατσίδεζα, Κλεφτολούτσα, Μεσοβούνι ,  διέρχεται το αρχαίο ακίνητο μνημείο Διατείχισμα το οποίο αποτελεί συνέχεια της οχύρωσης στο Μεγάλο Βουνό (H περιοχή πέριξ λατομείου ΑΓΕΤ προστατεύεται από την Υπουργική Απόφαση, σε ΦΕΚ   ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54043/3239/17-10-2001 – ΦΕΚ 1427/Β/22-10-2001.

Η διαδρομή του Διατειχίσματος  προστατεύεται αυτοδίκαια από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες:  Ν. 3028/2002,  Άρθρο 6, παράγραφος 4. Τα αρχαία ακίνητα μνημεία προστατεύονται από το νόμο χωρίς να  απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης).

Πρόκειται για ένα σχεδόν άγνωστο μνημείο προς την Βοιωτική πλευρά, πολύ κοντά στην πόλη μας. Έντεκα (11) km οχύρωσης από το Μεγάλο Βουνό έως το Μεσσάπιον Όρος (Μεσοβούνι Κτυπά).  Σύμφωνα με τον S. C. Bakhuizen, Salganeus and the Fortifications on Its Mountains, Wolters-Noordhoff, 1970, αναπτύσσεται συνδέοντας την κορυφογραμμή: Μεγάλο Βουνό- Μικρό Βουνό -Τσούκα Μαδάρι-Γαλατσίδεζα- Ανηφορίτης-Κλεφτολούτσα – Μεσοβούνι.

Από μαρτυρίες πεζοπόρων του συλλόγου ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ, οι οποίοι έχουν διατρέξει και παρατηρήσει  όλο το μήκος του ή τμήματα του, προκύπτουν οι εξής πληροφορίες:

 • Το Διατείχισμα διατηρείται ερειπωμένο σχεδόν σε όλο το μήκος των 11 χιλιομέτρων
 • Δεν υπάρχει βατό μονοπάτι κατά μήκος της όλης διαδρομής του Διατειχίσματος .
 • Σε κάποια σημεία συναντιέται με το σηματοδοτημένο μονοπάτι από τον Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας στο Μεγάλο Βουνό, στη Γαλατσίδεζα και στην Κλεφτολούτσα (παλαιό μονοπάτι). Θα έλεγε κανείς ότι είναι μη επισκέψιμος σε όλο του το μήκος παρά μόνο τμηματικά.
 • Το Διατείχισμα θα μπορούσε να είναι επισκέψιμο στο μεγαλύτερο μέρος του εάν διανοιχθούν μονοπάτια παράλληλα με αυτό και εάν «καθαρισθεί» και φροντισθεί.
 • Η θέα είναι κατά τόπους εξαιρετική και προς τη Βοιωτική περιοχή αλλά και προς την Εύβοια.
 • Το μνημείο έχει διατηρηθεί οριακά από τις εξορύξεις στο Μεγάλο Βουνό, ωστόσο έχει κατατμηθεί αλλού από ανθρώπινες παρεμβάσεις (κυρίως δρόμοι).

Στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται σύλλογοι, πεζοπόροι, φυσιολάτρες, παρατηρητές ορνιθοπανίδας, σπανιότερα μαθητές για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κ.α. Παλαιότερα ορειβάτες του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας είχαν κάνει κατά τόπους παρατηρήσεις, π.χ. στη Γαλατσίδεζα.

Όσον αφορά τις  πιθανές επιπτώσεις των ΑΣΠΗΕ στο Διατείχισμα:

 • Τα χωροθετημένα έργα ΑΣΠΗΕ συναντούν σε μεμονωμένα σημεία το Διατείχισμα, κυρίως στις κορφές της λοφοσειράς, ενώ συνήθως εμφανίζονται σε παρακείμενες του θέσεις, μακρινές ή κοντινές. Ωστόσο, τα συνοδά έργα όπως εκβραχισμοί, διάνοιξη τεραστίων δρόμων, δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, θα έχουν  επιπτώσεις, όπως κατάτμηση ή μερική καταστροφή του Διατειχίσματος. Στα σημεία εγκατάστασης ανεμογεννητριών βιομηχανικού τύπου θα αλλοιωθεί αμετάκλητα το τοπίο, ανεξάρτητα από την θέση του τειχισμού. Για να εκτιμηθούν οι  ακριβείς επιπτώσεις των έργων ΑΣΠΗΕ στο Διατείχισμα θα πρέπει αυτό να έχει χαρτογραφηθεί επισήμως σε όλο του το μήκος από τις αρμόδιες αρχές και να έχουμε την ακριβή χωροθέτηση των συνοδών έργων.
 • Μέρος των υπαρχόντων μονοπατιών θα καταστραφεί και η γενικότερη εικόνα του τοπίου δεν θα είναι φιλική για επισκέψεις.
 • Επίσης σε αυτές τις περιοχές χωροθέτησης βρίσκουν καταφύγιο μεγάλα αρπακτικά της ορνιθοπανίδας, τα οποία είναι ευάλωτα από την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ λόγω της κατάτμησης του ενδιαιτήματος τους, την όχληση, τον πιθανό εκτοπισμό και τον κίνδυνο πρόσκρουσης. Επιπτώσεις πιθανόν να υπάρχουν και στη βιοποικιλότητα γενικότερα.
 • Θα χαθεί ανεπιστρεπτί η δυνατότητα μιας ήπιας ανάπτυξης της περιοχής προς αναψυχή, αθλητισμό, περιβαλλοντική έρευνα, πολιτιστική εκπαίδευση.

Οι περιοχές χωροθέτησης των ΑΣΠΗΕ βρίσκονται πολύ κοντά στον αστικό ιστό. Μάλιστα κάποιες ανεμογεννήτριες χωροθετούνται πολύ κοντά στον οικισμό Οντάθι.  Αυτό που θα πρέπει να απασχολήσει το Δήµο και όλους τους Δηµοτικούς συμβούλους είναι τι θα κάνετε για να προστατεύσετε την υγεία και τα συµφέροντα των πολιτών σχετικά µε την εγγύτητα των έργων στον Οικισµό Οντάθι.

Επίσης, θα θέλαμε να γνωρίζουμε την ξεκάθαρη θέση σας σχετικά µε την προστασία των αρχαιολογικών θέσεων και ειδικά του Διατειχίσματος, που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά και πλούτο του Δήµου και των πολιτών.

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμβολή του Δήμου Χαλκιδέων στην προσπάθεια για την ανάδειξη και προστασία των μνημείων της περιοχής, όπως και στην προσπάθεια μιας ήπιας ανάπτυξης, φιλικής προς το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Οι συνυπογράφοντες είμαστε στη διάθεση σας για να βοηθήσουμε προς κάθε κατεύθυνση είτε ανάδειξης των περιοχών είτε σε τεχνική βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συνημμένα υποβάλλουμε: Γεωπληροφοριακούς Χάρτες, Ενημέρωση από τον Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας σχετικά με σχεδιαζόμενα αιολικά στο Δήμο Χαλκίδας, ενδεικτικές φωτογραφίες από σημεία του Διατειχίσματος (από το προσωπικό αρχείο του Ηλία Καραμπά);

Συνυπογράφουν:

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 • ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ενημέρωση - Αιολικά

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: