Home > Πολιτική επικαιρότητα > Γ. Σαρακιώτης: «Καθήκον όλων μας να προστατεύσουμε την Οίτη»

Γ. Σαρακιώτης: «Καθήκον όλων μας να προστατεύσουμε την Οίτη»


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιάννης Σαρακιώτης αναφορικά με την εγκατάσταση πέντε αιολικών σταθμών στην Οίτη. Την ερώτηση προσυπέγραψαν ακόμη 17 Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α..

Όπως τονίζει ο κ. Σαρακιώτης εντός του κειμένου της ερώτησής του: «Αυτοί οι σταθμοί προβλέπεται να εγκατασταθούν σε υψόμετρα από 1.700 έως 2.100 μέτρα, στα όρια της περιφερειακής ζώνης και σε απόσταση αναπνοής από τον Πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Οίτης, μέσα στην προστατευόμενη περιοχή Natura και σε σημαντική περιοχή για τα πουλιά (IBAs), ενώ τέλος βρίσκεται δίπλα στο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο «Πυρά Ηρακλέους» και τον αρχαίο ναό».

Μάλιστα, σχετικά με τη μία εκ των πέντε θέσεων (Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο), ο κ. Σαρακιώτης υπενθυμίζει ότι ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου έχει υποβάλει αρνητική γνωμοδότηση, όπως έχει πράξει και το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων με ομόφωνο ψήφισμά του. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι «εκκρεμεί η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) καθώς και το Προεδρικό Διάταγμα, που θα καθορίσουν τα όρια του Εθνικού Δρυμού Οίτης, αλλά και αναλυτικά τις χρήσεις της ευρύτερης περιοχής».

Ο κ. Σαρακιώτης θέτει το αρμόδιο Υπουργείο προ των ευθυνών του όσον αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας στην Οίτη τονίζοντας ότι υποστηρίζει με θέρμη την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), αλλά αυτή πρέπει να συντελεστεί με κανόνες και συγκεκριμένες προβλέψεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε., η μελέτη για το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης.

Διαβάστε την Ερώτηση:

Αθήνα, 12/03/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: «Εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών στην Οίτη»

Με βάση τα έως τώρα εκτιθέμενα στοιχεία, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) έχουν κατατεθεί αιτήσεις για την εγκατάσταση στην Οίτη πέντε συνολικά αιολικών σταθμών. Εξ αυτών η μια (1) αίτηση αφορά στη θέση «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο», η οποία έχει πάρει την έγκριση άδειας παραγωγής και αναμένεται να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από τη θετική γνωμοδότηση με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στις 5/3/2020.

Οι δε υπόλοιπες τέσσερις (4) που αναφέρονται στις θέσεις Πύργος, Ξεροβούνι (2) και Μακρυράχη, είναι στη φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων παραγωγής. Οι πέντε (5) αυτοί σταθμοί προβλέπεται να εγκατασταθούν σε υψόμετρα από 1.700 έως 2.100 μέτρα, στα όρια της περιφερειακής ζώνης και σε απόσταση αναπνοής από τον Πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Οίτης, μέσα στην προστατευόμενη περιοχή Natura και σε σημαντική περιοχή για τα πουλιά (IBAs), ενώ τέλος βρίσκεται δίπλα στο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο «Πυρά Ηρακλέους» και τον αρχαίο ναό.

Ειδικά όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της πρώτου αιολικού σταθμού, στη θέση «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο» σημειώνεται και η τελική αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) του έργου (ΑΔΑ: 72Θ846Μ9Υ4-ΑΩΘ), αλλά και το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων (ΑΔΑ: 9ΥΩΗΩΛΚ-9Β7), που εκφράζει αρνητική γνώμη για την εγκατάσταση, αιολικών σταθμών στο βουνό της Οίτης.

Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) καθώς και το Προεδρικό Διάταγμα, που θα καθορίσουν τα όρια του Εθνικού Δρυμού Οίτης, αλλά και αναλυτικά τις χρήσεις της ευρύτερης περιοχής. Μάλιστα, η εκκρεμότητα αυτή επισημαίνεται και στην αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου, αφού με βάση την υποβληθείσα Ε.Π.Μ. η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μέρος της προτεινόμενης Ζώνης Β-Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Οίτης, στην οποία δεν θα πρέπει να επιτρέπονται τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Επειδή, η επιχειρούμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών έχει εγείρει εκτεταμένη και μείζονα αντίδραση εκ μέρους φορέων, κινήσεων πολιτών και συλλογικοτήτων.

Επειδή υπάρχουν πολλαπλές ισοδύναμες λύσεις για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, οι οποίες όμως θα πρέπει να προκύψουν μέσω κανόνων και σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος.

Επειδή, όλα τα παραπάνω υιοθετήθηκαν και ακολούθως μετουσιώθηκαν σε ψήφισμα στο πλαίσιο ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, κατά την από 24-02-2020 Συνεδρίασή του.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί δεδομένων των ανωτέρω, αλλά και του γεγονότος ότι η χώρα μας έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ανεπαρκή προστασία της βιοποικιλότητας;

2. Δεδομένου ότι υφίσταται έλλειψη εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης καθώς και του σχετικού Π.Δ., πως είναι δυνατόν να συνεχιστεί η διαδικασία εγκατάστασης των ως άνω αιολικών πάρκων;

3. Με ποια κριτήρια επελέγη η προστατευόμενη περιοχή της Οίτης για την παραγωγή αιολικής ενέργειας, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύεται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε αντίστοιχης περιβαλλοντικής αξίας οικοτόπους και αποφεύγονται υψόμετρα, που δεν ξεπερνούν τα 1.200 μέτρα;

4. Έχουν μελετηθεί και εκτιμηθεί οι πιθανές δυσμενείς συνέπειες για το οικοσύστημα της Οίτης και την οικονομία/προοπτική ανάπτυξης των οικισμών της από τα συνοδά έργα για την εγκατάσταση των αιολικών σταθμών, όπως η διάνοιξη δρόμων πρόσβασης, η εσωτερική οδοποιία με εκσκαφές και εκβραχισμούς, η προσωρινή εγκατάσταση εργοταξίου, η ανέγερση οικίσκου ελέγχου, το υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς (πυλώνες) για τη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης τάσης, η καταστροφή δασικού πλούτου, η διάβρωση του εδάφους, ο κατακερματισμός και η απώλεια των φυσικών βιοτόπων, κ.ά.; Ειδικότερα, πώς θα ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για τη λεπτομερή συνεκτίμηση των δυνητικών σωρευτικών επιπτώσεων των προβλεπόμενων έργων ΑΠΕ στην Οίτη;

5. Ποιο το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και ποια η αιτία για την καθυστέρηση της μελέτης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σαρακιώτης Ιωάννης

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυλωνίτης Αλέκος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μωραΐτης Θάνος

Παππάς Νικόλαος

Πολάκης Παύλος

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Τσίπρας Γεώργιος

Χρηστίδου Ραλλία

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: