There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αθήνα, 15 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΙΜΟΥ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΝΕΤ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Καλημέρα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να μας λέει για τον τουρισμό και τη μεγάλη μας ελπίδα γι’ αυτό το καλοκαίρι.  Εμείς σήμερα εδώ σε σύνδεση μαζί σας  θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο: Την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Έχετε να ανακοινώσετε μια τέτοια είδηση;

 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σήμερα παρουσιάζεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ. Είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, για να έχουμε μια αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των ενεργειακών αγορών.

 

Θα σας πω περιληπτικά τα τρία στάδια: Το πρώτο στάδιο είναι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ, του διαχειριστή συστήματος.

Το δεύτερο στάδιο είναι η δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού και η διαδικασία αποκρατικοποίησής της.

Και το τρίτο στάδιο είναι η αποκρατικοποίηση της μητρικής εταιρείας.

 

Λίγα στοιχεία για τα τρία στάδια: Το πρώτο στάδιο, δηλαδή ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ, έχει δυο φάσεις. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί εντός του 2013. Προβλέπει την είσοδο επενδυτή μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή απόκτηση ενός ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ, με παράλληλη ανάληψη του management, της διοίκησης της εταιρείας.

Η δεύτερη φάση έχει τη συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον ως άνω επενδυτή ενός επιπλέον ποσοστού, τουλάχιστον 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Στόχος είναι το ελληνικό κράτος να έχει τέτοιο ποσοστό που να του κατοχυρώνει καταστατική μειοψηφία, δηλαδή 34% που μπορεί να μπλοκάρει κάθε ανεπιθύμητη απόφαση.

Το δεύτερο βήμα, η δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού. Εδώ στόχος είναι να δημιουργηθεί μια βιώσιμη, ανταγωνιστική νέα εταιρεία στην οποία θα δοθεί περίπου το 30% του συνολικού δυναμικού της ΔΕΗ, καθετοποιημένα, δηλαδή και σε ό,τι αφορά τις παραγωγικές μονάδες, αλλά και σε ό,τι αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες.

Η νέα εταιρεία προβλέπεται να έχει και αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ, δηλαδή το παραγωγικό μίγμα θα απευθύνεται σε μια αντίστοιχη πελατειακή βάση της νέας εταιρείας και θα αντικατοπτρίζουν αναλογικά τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΗ. Εδώ θέλω να σας επισημάνω ότι η νέα εταιρεία θα διαθέτει μίγμα υφιστάμενου και νέου παραγωγικού δυναμικού, συνολικά στο 30% του συνόλου της ΔΕΗ, δηλαδή παραγωγικών μονάδων με καύσιμο λιγνίτη, ορυχεία λιγνίτη για την τροφοδοσία τους, αντίστοιχου παραγωγικού δυναμικού υδροηλεκτρικών σταθμών και μονάδων φυσικού αερίου. Επίσης η απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς θα συνδεθεί  άμεσα με την αντίστοιχη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για να υπάρξει επαρκής ανταγωνιστικότητα προς όφελος του καταναλωτή.

Το τίμημα για τη νέα εταιρεία που θα έχει περίπου το 30% της συνολικής δραστηριότητας της ΔΕΗ, θα επιτευχθεί μέσω διαφανούς διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διεξαχθεί με τη συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ. Υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για θέματα προσωπικού, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε ένα τμήμα του προσωπικού της ΔΕΗ θα πάει στη νέα εταιρεία…

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Όταν λέτε «ιδιαίτερη μέριμνα» κύριε υπουργέ, τι εννοείτε;

 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Εννοούμε ότι θα γίνει διάλογος, θα υπάρξουν οι αντίστοιχες προβλέψεις, θα υπάρξουν οι κατοχυρώσεις για το προσωπικό. Δεν πρόκειται να γίνει χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Άρα, δεν θα γίνουν απολύσεις ουσιαστικά; Αυτό λέτε;

 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ:  Όχι, δεν θα γίνουν απολύσεις. Και το τρίτο στάδιο είναι η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Αυτό το σχέδιο αφορά τη διάθεση των μετοχών που θα αντιπροσωπεύουν το 17% των μετοχών της ΔΕΗ που διαθέτει σήμερα το Δημόσιο, δηλαδή το Δημόσιο θα μείνει πάλι με το ποσοστό που κατοχυρώνει την καταστατική μειοψηφία, δηλαδή το 34%. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί για το 17% των μετοχών της ΔΕΗ  μέχρι το τέλος του 2015. Συνολικά είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Μέχρι το τέλος του 2015, ίσως και αρχές του 2016. Είναι όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Αλλάζει τα δεδομένα, όχι μόνο για τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στη χώρα μας, όχι μόνο για την επιβάρυνση του καταναλωτή που μπορεί να ελαφρυνθεί, αλλά και …

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κύριε υπουργέ, αν όλη αυτή η διαδικασία θα επιβαρύνει ή θα ελαφρύνει ουσιαστικά…

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θα ελαφρύνει, από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός. Έχουμε δει τα αποτελέσματα στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. Η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού – και αυτό είναι που πρέπει να εξασφαλίσει το κράτος- λειτουργεί πάντα υπέρ του καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, όμως, είναι μια καινούργια διαδικασία. Θα χρειαστεί μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα γίνουν όλες, πάντα, σε συμφωνία με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό Δίκαιο και θα επιλεγούν οι βέλτιστες πρακτικές. Είναι όμως ένα βήμα στο οποίο έπρεπε να προχωρήσει η ελληνική οικονομία εδώ και καιρό. Και να είστε σίγουροι ότι αλλάζει και την εικόνα της χώρας διεθνώς.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Επειδή μιλήσατε,  από ό,τι καταλάβαμε από το σχέδιο που μας περιγράψατε, θα υπάρξει στρατηγικός επενδυτής, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει συγκεκριμένο αγοραστικό ενδιαφέρον …;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σας περιέγραψα τρία διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ο ΑΔΜΗΕ, δηλαδή τα δίκτυα. Εκεί θα εισέλθει επενδυτής ο οποίος σταδιακά θα αναλάβει το 51%, με το Δημόσιο να κρατάει το 34%, δηλαδή το ποσοστό της καταστατικής μειοψηφίας που επιτρέπει να μπλοκάρονται ανεπιθύμητες αποφάσεις. Αυτή είναι η μια διαδικασία. Η άλλη διαδικασία είναι η δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης  εταιρείας η οποία θα έχει χοντρικά το 30% των συνολικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Και το τρίτο στάδιο είναι στη ΔΕΗ να διαθέσουμε το 17% των μετοχών που έχει το Δημόσιο, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και πάλι, όπου εκεί θα μείνει το Δημόσιο με το 34%, δηλαδή πάλι ποσοστό καταστατικής μειοψηφίας. Συνεπώς θα έχουμε και μια εταιρεία παραγωγής και εμπορίας υπό δημόσιο έλεγχο, έτσι ώστε να παρεμβαίνεις εκεί που πρέπει, στις διαδικασίες της αγοράς.

 

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Καλημέρα υπουργέ. Δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η μια είναι ότι η ΔΕΗ παρέχει και ένα κοινωνικό τιμολόγιο. Θα υπάρξουν προϋποθέσεις να διατηρηθούν τα κοινωνικά τιμολόγια ή αυτό θα επαφίεται…;

 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σήμερα παρουσιάζουμε το σχέδιο. Αν δείτε το χρονοδιάγραμμα, απλώνεται σε μια περίοδο τριών ετών. Αναφέρεται ρητά ότι θα υπάρξουν διαβουλεύσεις, ώστε να επιλεγούν οι βέλτιστες ρυθμίσεις. Και σε θέματα προσωπικού, αλλά και σε θέματα ευπαθών ομάδων, θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα.

 

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Και μια δεύτερη ερώτηση: Είπατε το 30%, αυτόνομα, καθετοποιημένα σε μια νέα εταιρεία. Το υπόλοιπο 70% παραμένει στη ΔΕΗ, ως έχει;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Από το υπόλοιπο 70% που θα είναι η ΔΕΗ, θα διαθέσουμε το 17% των μετοχών. Θα συνεχίσει λοιπόν να υπάρχει μια ΔΕΗ με το 70% των δραστηριοτήτων που έχει σήμερα, από την οποία θα διαθέσουμε και ένα 17% των μετοχών. Γι` αυτό σας είπα ότι είναι τρία διαφορετικά στάδια. Αφορούν διαφορετικούς επενδυτές και σε όλο το σχεδιασμό θα πρέπει να συνυπολογίσετε και εκείνους που θα μπουν στη λιανική αγορά ενέργειας.

ΠΥΡΓΙΩΤΗ: Κύριε υπουργέ, πολύ σωστά βάζετε σε βάθος χρόνου μια τέτοια διαδικασία, γιατί είναι τεράστια αποκρατικοποίηση και τεράστια αλλαγή αυτή. Το ερώτημα το δικό μου είναι απλό: Η ΔΕΗ είναι μονοπωλιακή, έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα. Όταν ιδιωτικοποιείς κάτι το οποίο έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα και δεν μπορεί εύκολα να μπει πραγματικός ανταγωνιστής, επειδή μιλήσατε πριν για τον ανταγωνισμό, είπατε ας πούμε και φέρατε το επιτυχές παράδειγμα της κινητής τηλεφωνίας, αλλά ποιος θα μπορούσε να είναι ο ανταγωνιστής εν προκειμένω σε όλα τα στάδια αυτά τα οποία περιγράφετε, ώστε να φανταστούμε ότι θα έχουμε… Μήπως στην πραγματικότητα έχουμε ένα μονοπώλιο ιδιώτη στη συνέχεια.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σας διαβεβαιώνω, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από πολύ «μεγάλους παίκτες», αν θέλετε, της διεθνούς ενεργειακής σκακιέρας. Λοιπόν, σίγουρα είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε χρόνια, αλλά -μεταξύ μας- δεν είχαν γίνει πολλά ουσιαστικά βήματα. Τώρα παρουσιάζεται ένα πλήρες σχέδιο, με μια άνεση χρόνου να συζητήσουμε για τα ζητήματα που ενδιαφέρουν περισσότερο το κοινωνικό σύνολο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε το θέμα των ευπαθών ομάδων που είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης και οι ρυθμίσεις για το προσωπικό. Λοιπόν, σε όλα αυτά θα βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις, αλλά να είστε σίγουροι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Πριν ακόμα παρουσιαστεί το σχέδιο, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον. Από εδώ και πέρα, αυτή τη στιγμή αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης αναλυτικότερα το σχέδιο. Είμαστε στη διάθεσή σας και οι αρμόδιοι υπουργοί, με πρώτο και κυριότερο τον Ασημάκη Παπαγεωργίου, αλλά και όλοι είμαστε στη διάθεσή σας. Θα πρέπει αυτό το ζήτημα να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

ΠΥΡΓΙΩΤΗ: Κύριε υπουργέ, αυτό το οποίο σας ρώτησα, είναι ότι αν για παράδειγμα στην κινητή τηλεφωνία που φέρατε εσείς ως παράδειγμα, έχουμε αυτή τη στιγμή τέσσερις, πέντε, έξι ιδιωτικές εταιρείες, όταν ολοκληρωθεί σε αυτό το βάθος τριετίας το πρόγραμμα, θα έχουμε τρεις, τέσσερις, πέντε, δύο διαφορετικές εταιρείες που θα παρέχουν υπηρεσίες;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θα έχουμε δύο κυρίως εταιρείες παραγωγής. Από εκεί και πέρα, το πόσες εταιρείες εμπορίας μπορούν να προκύψουν, αυτό είναι θέμα λειτουργίας της αγοράς.

 

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Θα απελευθερωθεί η αγορά…

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Οι ρυθμίσεις που σας ανέφερα, είναι για το χονδρεμπόριο της ενέργειας. Υπάρχει και το λιανικό εμπόριο. Εκεί η αγορά θα καθορίσει το πόσοι θα είναι και πώς θα κινηθεί ο κάθε επίδοξος επενδυτής.

ΛΙΑΡΟΣ: Κύριε υπουργέ, καλημέρα και από μένα. Μια ερώτηση: Κατ` αρχήν, θυμόμαστε από την προηγούμενη απόπειρα να ιδιωτικοποιηθεί ένα μέρος της ΔΕΗ, είχε προσκρούσει μάλλον στα σχέδια ακόμα, είχε προσκρούσει η όποια προσπάθεια στο θέμα της παραγωγής. Όποιος ιδιώτης ήθελε να μπει, έβρισκε μπροστά του έναν αθέμιτο ανταγωνισμό, επειδή η ΔΕΗ είχε τα λιγνιτωρυχεία της, τη φθηνή ενέργεια.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Γι` αυτό και στο σχέδιο που σας παρουσίασα, αναφέρεται ρητά ότι η νέα εταιρεία που θα είναι καθετοποιημένη, θα πάρει το 30% της συνολικής δραστηριότητας της ΔΕΗ σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, λιγνιτικές μονάδες, υδροηλεκτρικές, φυσικού αερίου. Το 30%, αναλογικά. Οπότε, αυτό το ζήτημα που ανέφερε ο κ. Λιάρος ξεπερνιέται.

ΛΙΑΡΟΣ: Και ένα δεύτερο ερώτημα: Μέχρι να αναπτυχθεί όλο το σχέδιο, όπως είπατε, μέχρι το 2016, υπάρχει ένα θέμα τιμολογίων σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο. Τι θα γίνει μέχρι τότε; Θα παραμένουν, μέχρι να αναπτυχθεί πλήρως το σχέδιο και μέχρι να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, ο πλήρης ανταγωνισμός που νομίζω ότι θα ρίξει τότε τις τιμές, μέχρι τότε τι θα γίνει; Γιατί μέχρι το 2016 θα έχουμε πρόβλημα. Ήδη η πληροφορία ότι πρόκειται να ακριβύνουν τα τιμολόγια, προκαλεί γκρίνια στον κόσμο.

 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Πρώτον, οι αυξήσεις για τις οποίες πολλά λέγονταν, τελικά δεν έγιναν. Από εκεί και πέρα, να είστε σίγουρος, γι` αυτό υπάρχει και μια χρονική περίοδος δυόμισι ετών για την ολοκλήρωση της μετάβασης στην ελεύθερη αγορά. Αυτό το διάστημα είναι επαρκές και για να υπάρξουν οι απαραίτητες προβλέψεις και για να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Σίγουρα, σε μια Ελλάδα στην κρίση που βρίσκεται σήμερα θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα –και το υπογραμμίζω- για τις ευπαθείς ομάδες.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ: Το τίμημα που προσδοκάτε, τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία του κράτους, ποιο είναι και σε τι ορίζοντα χρόνου;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Δεν είμαι σε θέση να σας το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Ούτε έχει μπει κάποιος συγκεκριμένος πήχης σε σχέση με τα έσοδα του Δημοσίου;

 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θα μου επιτρέψετε αυτά τα στοιχεία, να τα δούμε στην πορεία.  Σήμερα παρουσιάσαμε σε πρεμιέρα, αν θέλετε, το σχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

ΛΙΑΡΟΣ: Συνδυάζεται η σημερινή ανακοίνωση με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα; Δηλαδή θα είναι ένας φάκελος στις αποσκευές του αυτό;

 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα έχει μια πολύ μεγάλη ατζέντα…

 

ΛΙΑΡΟΣ: Λέω αν είναι ένας φάκελος, δηλαδή αν υπάρχει κινεζικό ενδιαφέρον. Αυτό λέω.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει. Σας λέω ότι ήδη έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Κύριε υπουργέ, εδώ και καιρό γράφουμε και γράφεται ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα φέρει και μια μεγάλη πολιτική και συνδικαλιστική σύγκρουση. Να ρωτήσω: Υπάρχει για το γενικό πλαίσιο συμφωνία στους κυβερνητικούς εταίρους;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Πιστεύουμε ότι αυτό το σχέδιο είναι η καλύτερη μέθοδος για να προχωρήσουμε στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, χωρίς να προσκρούσουμε στα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είναι κάτι στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι τρεις εταίροι. Από εκεί και πέρα, είμαι βέβαιος ότι αν υπάρχουν προτάσεις ή βελτιώσεις, φυσικά και θα ληφθούν υπόψη.

 

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίων–Λυκείων

του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

 

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Καταδικάζουμε την επιστράτευση των εκπαιδευτικών στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση.

Η επιστράτευση αυτή είναι υπόθεση που αφορά κάθε εργαζόμενο, το σύνολο της κοινωνίας. Γιατί χτυπάνε όποιον κλάδο αγωνίζεται, όποιον σηκώνει κεφάλι!

Αποτελεί πρόκληση ο ισχυρισμός ότι η κυβέρνηση νοιάζεται δήθεν για το “καλό” των μαθητών, τη στιγμή που η δική της πολιτική οδηγεί σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις σχολείων, σε τεράστιες ελλείψεις, ενώ το κόστος για τη μόρφωση των παιδιών μας έχει γίνει δυσβάσταχτο.

Όλοι μαζί, γονείς και μαθητές, φτάσαμε μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς δίνοντας μάχες, κάνοντας μεγάλες προσωπικές και οικονομικές θυσίες.

Η κυβέρνηση, εκείνοι δηλαδή που μας αναγκάζουν να ξοδεύουμε ένα μάτσο λεφτά για τη μόρφωση των παιδιών μας, εκείνοι που έχουν φτιάξει το σχολείο εξεταστικό κέντρο, της ημιμάθειας, του ατελείωτου τρεξίματος, της παραπαιδείας, του υποσιτισμού, με συγχωνεύσεις, τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομή, είναι οι ίδιοι που ρίχνουν τώρα ψεύτικα δάκρυα για το τι θα κάνουν οι μαθητές με τις εξετάσεις τους, ενώ τώρα παίρνουν και άλλα μέτρα που θα εντείνουν την άθλια πραγματικότητα που ζούμε.

Είναι οι ίδιοι που έχουν διαμορφώσει τις εξετάσεις του άγχους και των φροντιστηρίων, τις σπουδές επί πληρωμή, την ανεργία και την κακοπληρωμένη δουλειά. Είναι οι ίδιοι που οδηγούν στην εξαθλίωση και στο μαρασμό το σύνολο των εργαζομένων.

Απευθυνόμαστε και στους μαθητές, τα παιδιά μας και τους καλούμε να ορθώσουν το ανάστημά τους.

Να καταδικάσουν την επιστράτευση των καθηγητών, γιατί επιστράτευση σημαίνει σκλαβιά και υποταγή. Αν το δεχτούν θα το συναντάνε συνέχεια στη ζωή τους, όταν κι εκείνοι θα παλεύουν για τα δικαιώματά σας.

Με μαχητικότητα, αισιοδοξία και καθαρό μυαλό να δώσουν τη μάχη των εξετάσεων, που ούτως ή άλλως είναι μπροστά τους.

Κανένας φόβος! Μπορούμε να σπάσουμε την τρομοκρατία με ενότητα, συσπείρωση κι αλληλεγγύη. Μόνο η μαζική πάλη μπορεί να τσακίσει την κρατική καταστολή. Εδώ είναι η δύναμή μας, εδώ είναι και η ελπίδα μας! Μόνο με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να τους γονατίσουμε.

ΤΑ Δ. Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ, ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΕΠΑ.Λ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ &

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

 

 

 

 

 

ΚΑΤΩ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ!

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΛΜΕ και συγκεκριμένα, ΔΑΚΕ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΣΚ, κατέβασαν πρόταση να υπερψηφιστεί από τους προέδρους των ΕΛΜΕ το διεκδικητικό πλαίσιο αλλά να ανασταλούν οι κινητοποιήσεις, καθώς δεν υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή τους.

 

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ τονίζουν πως υπάρχει ανάγκη να αποτυπωθεί με σαφήνεια και καθαρότητα η θέση και η θέληση των 20.000 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις γενικές συνελεύσεις. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να την παρερμηνεύσει. Το ΠΑΜΕ τονίζει πως πήρε καθαρή θέση και πήρε και την ευθύνη της πρότασής του. Η πρόταση του ΠΑΜΕ, μειοψήφησε στις γενικές συνελεύσεις. Υπερψηφίστηκε η πρόταση της πλειοψηφικής ηγεσίας της ΟΛΜΕ. Είναι αυτονόητο πως η ευθύνη βρίσκεται στις δυνάμεις που πρότειναν και διαχειρίζονται αυτή την εισήγηση και τη συγκεκριμένη πρόταση.

 

Από τις ομιλίες των προέδρων των ΕΛΜΕ σήμερα καταγράφηκε η αγωνία των καθηγητών για το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Ακόμα κατήγγειλαν τη στάση του προέδρου της ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ) ο οποίος είχε σπεύσει να δηλώσει ότι οι εκπαιδευτικοί σε περίπτωση επιστράτευσης θα γυρίσουν στη θέση τους.

 

Το πρωί το ΔΣ της ΔΟΕ σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα συμπόρευση των δασκάλων με τους καθηγητές και κήρυξη απεργίας που θα ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα με την απόφαση της ΟΛΜΕ.

 

Με την έναρξη της σημερινής γενικής συνέλευσης τέθηκε προς ψήφιση και υπερψηφίστηκε η πρόταση να ζητήσει το σώμα από τις Εκτελεστικές Γραμματείες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να κηρύξουν πανεργατική και πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία για τις 17 Μάη.

 

Σε δήλωσή της η Θεοδώρα Δριμάλα, στέλεχος του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ότι τώρα προέχει το σπάσιμο της επιστράτευσης στην πράξη γι αυτό και το ΠΑΜΕ στήριξε την πρόταση της ΔΟΕ. Ακόμα τόνισε ότι το ΠΑΜΕ από την πρώτη στιγμή πρότεινε κοινούς αγώνες με χαρακτηριστικά ρήξης και ανατροπής αυτής της πολιτικής, για την ανάπτυξη της συμμαχίας με τα λαϊκά στρώματα και τη δημιουργία των όρων και των προϋποθέσεων για την παραπέρα ανάπτυξη αγώνων.

 

 

 

Αναγνωστάκης Δημήτρης

Βουλευτής Εύβοιας

Χαλκίδα, 15/05/2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων από την επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων»

Η ένταξη της τροπολογίας που κατέθεσαν από κοινού η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Ασημίνα Ξυροτύρη  και ο βουλευτής Δημήτρης Αναγνωστάκης για την προστασία των νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, αποτελεί μια σημαντική νίκη για την Δημοκρατική Αριστερά που με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνει τις πιέσεις που άσκησε για την εξαίρεση ανέργων από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων για το 2013.

Η τροπολογία που έχει συμπεριληφθεί στο Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο Α7, τροποποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και τα φτωχά νοικοκυριά των μισθωτών και των συνταξιούχων στην εξαίρεση πληρωμής του φόρου, μαζί με τους ανέργους και τους ανθρώπους με αναπηρία.

 

 

Λαμία,  15 Μαΐου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο (2) δραστών για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Οι δράστες επιτέθηκαν χθες το απόγευμα με ξύλινα ρόπαλα και τραυμάτισαν δύο ημεδαπούς, ιδιοκτήτη και υπάλληλο γραφείου τελετών, στο Βασιλικό Ευβοίας. Επιπλέον ένας από τους δράστες πυροβόλησε με πιστόλι στο πάτωμα του γραφείου, με αποτέλεσμα τον εξοστρακισμό της βολίδας και τον τραυματισμό, από θραύσμα, του ιδιοκτήτη στο πόδι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αστυνομικών Αρχών, για τον εντοπισμό και την σύλληψη δύο (2) αγνώστων δραστών, οι οποίοι χθες (14-05-2013) το απόγευμα επιτέθηκαν και τραυμάτισαν δύο ημεδαπούς, ιδιοκτήτη και υπάλληλο γραφείου τελετών, στο Βασιλικό Ευβοίας.

Ειδικότερα, χθες περίπου στις 19:15΄το απόγευμα, οι δύο δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισέβαλαν στο ανωτέρω γραφείο τελετών και χτύπησαν με αυτοσχέδια ξύλινα ρόπαλα τον 31χρονο ιδιοκτήτη του γραφείου και τον 39χρονο υπάλληλό του σε διάφορα μέρη του σώματός τους, προκαλώντας σε αυτούς σωματικές βλάβες.

Στη συνέχεια ένας από τους δράστες, πυροβόλησε με πιστόλι που κατείχε μία φορά στο πάτωμα του γραφείου, με αποτέλεσμα τον εξοστρακισμό – θρυμματισμό της βολίδας και τον τραυματισμό, από θραύσμα, του 31χρονου ιδιοκτήτη στο δεξί του μηρό.

Ακολούθως οι δύο δράστες επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ. Ε. αυτοκίνητο, που είχαν σταθμεύσει σε απόσταση (30) περίπου μέτρων από το γραφείο τελετών και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι δύο παθόντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου στον 39χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ ο 31χρονος παραμένει νοσηλευόμενος.

Από τους αστυνομικούς που προσέτρεξαν στο τόπο του συμβάντος, βρέθηκαν εντός του γραφείου και κατασχέθηκαν:

 

  • δύο (2) αυτοσχέδια ξύλινα ρόπαλα, από τα οποία το ένα ήταν σπασμένο, συνολικού μήκους (80) και (50) εκατοστών το καθένα,
  • ένας (1) πυροδοτημένος κάλυκας πιστολιού, διαμετρήματος 7,65 και διάφορα μεταλλικά μέρη, προερχόμενα από την βολίδα του πυροβόλου όπλου, τα οποία θα σταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

 

Από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού και διεξάγονται έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για απρόκλητη και επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, η οποία με την ολοκλήρωση του προανακριτικού έργου της υπό διερεύνησης υπόθεσης, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

 

 

 

Αναγνωστάκης Δημήτρης

Βουλευτής Εύβοιας

Χαλκίδα, 15/05/2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. κ. Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «Αιολικό Πάρκο Σκυρού »

Κύριε Υπουργέ,

Με το υπ. Αριθμό  πρωτ. 21916/687-3/4/2013 έγγραφό του, το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α., γνωμοδότησε θετικά στην μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 333MW στη θέση Νότια Σκύρος Δήμου Σκύρου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και Ηλεκτρική Διασύνδεση του στο Ηπειρωτικό Σύστημα».

Το γιγάντιο και ασύμμετρο για το μέγεθος του νησιού Αιολικό Πάρκο, καταλαμβάνει έκταση 36.110 στρεμμάτων, αποτελούμενο από 9 συνολικά Αιολικά Πάρκα, εκ των οποίων τα  επτά θα κατασκευαστούν εντός περιοχής NATURA 2000 και εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας.

Οι δρόμοι, που σύμφωνα με την μελέτη θα διανοιχθούν, έχουν μήκος 60.956,75μ. και πλάτος καταστρώματος 5μ. και όπως είναι φυσικό, εκτός από τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καταστρέφει την Αιγαιοπελαγίτικη φυσιογνωμία της Σκύρου, αλλοιώνοντας το ανάγλυφό της.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις, τους κανόνες και τα κριτήρια χωροθέτησης που τίθενται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008), τα νησιά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδική κατηγορία χώρου, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και επομένως τα κριτήρια χωροθέτησης των ανεμογεννητριών πρέπει να είναι αυστηρότερα.

Σημειωτέον επίσης ότι, οι υποψήφιοι επενδυτές είναι η κοινοπραξία «Αιολική Νότιας Σκύρου», της οποίας το 95% των μετοχών κατέχει η Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, ως φερόμενη ιδιοκτήτρια της ως άνω περιοχής.

Η ιδιοκτησία αυτή αμφισβητείται από τους κατοίκους της Σκύρου και από το Ελληνικό Δημόσιο και ο πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Σανιδάς, προ διετίας, είχε διατάξει έρευνα.

Σύσσωμοι, η Δημοτική Αρχή και όλοι οι φορείς είναι αντίθετοι με την εγκατάσταση αυτή, όπως ομόφωνα αρνητική είναι και η από 14-11-2011 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.

Επιπροσθέτως αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο έχει αποτύχει να παραθέσει πλήρη αιτιολόγηση της απόσβεσης του κόστους διασύνδεσης με την Ηπειρωτική Ελλάδα και παράλληλα αποφεύγει να συγκεκριμενοποιήσει τις κοινωνικές παροχές και ωφελήματα που θα παράσχει στην τοπική κοινωνία ως αντιστάθμισμα της επένδυσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

  • Δεδομένου του ότι, η σχετική επένδυση αντιβαίνει του περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008), με ποια κριτήρια το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου κατέληξε σε θετική γνωμοδότηση στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων;
  • Πως θα διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει αλλοίωση της φυσιογνωμίας της Σκύρου, που αυτό θα έχει ανυπολόγιστο κόστος για την τουριστική της ανάπτυξη;
  • Σκοπεύετε να διασφαλίσετε την παροχή ωφελημάτων προς την τοπική κοινωνία συναρτώντας τα με την αδειοδότηση ή όχι της συγκεκριμένης επένδυσης;

 

O Ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Αναγνωστάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grerror: