Home > Πολιτική επικαιρότητα > Σύνοδος Προέδρων – Αντιπροέδρων ΤΕΙ

Σύνοδος Προέδρων – Αντιπροέδρων ΤΕΙ


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

Σύνοδος Προέδρων – Αντιπροέδρων ΤΕΙ

Απόφαση της Συνόδου

Α. Σχέδιο Αθηνά

Η Σύνοδος τα τελευταία χρόνια επανειλημμένα διατύπωσε προς το Υπουργείο Παιδείας την ανάγκη για την αναδιάταξη του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας. Το Υπουργείο Παιδείας μόνο το τελευταίο διάστημα, περισσότερο κάτω από οικονομική πίεση, ξεκίνησε τη διαδικασία για την εκπόνηση του “ Σχεδίου Αθηνά” Η Σύνοδος κρίνει ότι το προσχέδιο που πρόσφατα παρουσιάσθηκε είναι ανεπαρκές και πλήττει ευθέως, και ουσιαστικά μονομερώς, την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, διότι:

– Από τα συγχωνευόμενα και καταργούμενα Τμήματα η συντριπτική πλειοψηφία ανήκουν στα ΤΕΙ.

– Στις προτεινόμενες μετακινήσεις Τμημάτων, μεγάλος αριθμός φοιτητών των ΤΕΙ δεν θα ολοκληρώσει τις σπουδές του, κάτω από την πίεση της σημερινής οικονομικής συγκυρίας.

– Αποδομούνται προγράμματα σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα, που δημιουργήθηκαν σε βάθος χρόνου και με υψηλό κόστος.

– Οι πολλαπλές συγχωνεύσεις και η φανερή πλέον υποβάθμιση των τίτλων καταδεικνύουν την μονομερή κατεύθυνση του “Σχεδίου Αθηνά”.

Αυτή η μεταχείριση αναστρέφει την ανοδική ακαδημαϊκή πορεία των Ιδρυμάτων μας και παρεμποδίζει την ακαδημαϊκή τους ολοκλήρωση, παρά την επαλειμμένα εκπεφρασμένη βούληση της παρούσας πολιτικής ηγεσίας να δοθεί η δυνατότητα σε Τμήματα και Σχολές των Ιδρυμάτων να απονέμουν διδακτορικά διπλώματα αυτοδύναμα, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια όπως αυτά των Πανεπιστημίων.

 

Η Σύνοδος απαιτεί:

– Να ακολουθηθούν οι δοκιμασμένες διεθνείς πρακτικές για παρόμοιες μείζονες αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όσον αφορά στη στόχευση, τη μεθοδολογία και τα χρονοδιαγράμματα.

– Να ολοκληρωθεί ο διάλογος με θεσμικές διαδικασίες, με συμμετοχή της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης ) και του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

– Αποσύνδεση της ολοκλήρωσης του “Σχεδίου Αθηνά” από τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2013. Να ενσωματωθούν στο φετινό μηχανογραφικό για τους υποψηφίους μόνο οι αλλαγές που θα γίνουν αποδεκτές από τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων. Εξάλλου είναι αδύνατη η εφαρμογή των μεταβολών που προτείνει το σχέδιο Αθηνά μέσα στο διάστημα των ολίγων μηνών μέχρι το Σεπτέμβριο 2013 (προεδρικά διατάγματα, αλλαγές προγραμμάτων, μετακινήσεις εργαστηρίων, φοιτητών, Ε.Π.)

Κατά το σχεδιασμό των αλλαγών να ληφθούν υπόψη τα εξής:

– Εφαρμογή κοινά αποδεκτών ακαδημαϊκών και αναπτυξιακών κριτηρίων στο σύνολο της ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

– Το Προσωπικό (εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό) να μετακινείται αφού ληφθεί σοβαρά υπόψη η βούλησή του, βάσει κριτηρίων.

– Να προβλεφθεί η οικονομική ενίσχυση των ιδρυμάτων για τις μετακινήσεις των Τμημάτων που τελικά θα πραγματοποιηθούν.

– Διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στις Κατευθύνσεις σπουδών εντός των Τμημάτων που θα προκύψουν από συγχωνεύσεις.

– Οι αλλαγές στους αριθμούς των εισακτέων που προαναγγέλθηκαν μας βρίσκουν αντίθετους, διότι είναι εμφανώς αναντίστοιχες με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας και ζητούμε να επανεξεταστούν.

Β. Οικονομικά

Οι προϋπολογισμοί των Ιδρυμάτων για το 2013 ευρίσκονται σε κατάφωρη αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες.Ο μικρός αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού απαιτεί προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Η δραματική μείωση του σχετικού προϋπολογισμού στο 50% και πλέον δεν είναι αποδεκτή.Ο προϋπολογισμός σίτισης είναι σημαντικά μειωμένος παρά τις αυξημένες ανάγκες των φοιτητών. Η μείωση των κονδυλίων για λειτουργικές δαπάνες θα δημιουργήσει αδυναμία ακόμη και στην κάλυψη πάγιων λειτουργικών εξόδων.

Γ. Θεσμικά

Οι νέες διοικήσεις αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα οικονομικής διαχείρισης λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν στους νέους νόμους (όργανα έγκρισης και εκτέλεσης δαπανών, κ.ά.). Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα επίλυση αυτών των προβλημάτων με τη νομική αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων ή και την ανασύσταση οργάνου αντίστοιχου με το Πρυτανικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο ΤΕΙ κατά το προηγούμενο νομικό πλαίσιο.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grerror: