Home > Πολιτική επικαιρότητα > Ομιλία του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας Αναστάσιου Πρατσόλη στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις»

Ομιλία του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας Αναστάσιου Πρατσόλη στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις»


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

vlcsnap-2016-02-22-10h59m21s165

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι βουλευτές,

Το Σημερινό Νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά μέτρων που αφορούν την ενίσχυση του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, καθώς και της δημόσιας παιδείας.
Με το παρόν νομοσχέδιο ξεκινά η υλοποίηση μέτρων της Κυβέρνησης της Αριστεράς που ανακουφίζουν τον λαό. Μέτρα τα οποία δίνουν μια ανάσα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες διαβιούν στα όρια της φτώχειας.
Πραγματικά, αγαπητοί συνάδελφοι δεν μπορώ να κατανοήσω την αρνητική στάση της αντιπολίτευσης σε ρυθμίσεις που ανακουφίζουν την κοινωνία και στις θετικές δράσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τις θέσεις των συναδέλφων της αντιπολίτευσης που συστηματικά τάσσονται κατά αυτού του Νομοσχεδίου που προσπαθεί να λύσει έστω κάποια θέματα της ανθρωπιστικής κρίσης. Το ίδιο όμως έπραξαν και για το ενιαίο μισθολόγιο καταψηφίζοντας τις έστω και μικρές αυξήσεις που δόθηκαν λόγω κατάταξης και να σημειωθεί ότι αυτό έγινε μετά από 5 χρόνια συνεχών μειώσεων.
Φαίνεται λοιπόν πως δημιουργεί «αλλεργία» στην αντιπολίτευση και η όποια ενίσχυση κοινωνικών ομάδων μπορεί να γίνει. Τόσο πολύ λοιπόν έχουν εθιστεί οι αγαπητοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης στα σκληρά μνημονιακά μέτρα, που αδυνατούν να δεχτουν οποιαδήποτε καλή ρύθμιση προς όφελος των πολιτών.
Στο πολυνομοσχέδιο των 91 άρθρων περιέχονται ρυθμίσεις και θέματα διαφόρων Υπουργείων, τα οποία δίνουν ανάσα στους πολίτες για σειρά ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητά τους, επιλύοντας ταυτόχρονα χρόνιες παθογένειες και στρεβλώσεις της Κρατικής Μηχανής.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Περνώντας στην ουσία του Νομοσχεδίου θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά σε ορισμένες ρυθμίσεις αυτού και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα:
Στο άρθρο 4 ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην εφαρμογή της κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο με τη σύσταση και λειτουργία «Κέντρων Κοινότητας», ήτοι δομών κοινωφελούς χαρακτήρα και ανθρωπιστικού προορισμού, με τα οποία επιδιώκεται η υποδοχή, η εξυπηρέτηση και η διασύνδεση των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι ο «Καλλικράτης» στα πέντε χρόνια λειτουργίας του προκάλεσε αρκετές δυσλειτουργίες και κενά (όπως μεταφορές αρμοδιοτήτων χωρίς ανάλογους πόρους κ.α).
Κεντρική λοιπόν εξαγγελία της Κυβέρνησης ήταν και παραμένει η συνολική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για το λόγο αυτό στο άρθρο 5 συστήνεται ειδική επιτροπή που θα προχωρήσει σε προτάσεις για την αναθεώρηση αυτή με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών.

Με το άρθρο 7 ξεπαγώνουν όλες οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού οι οποίες είχαν παγώσει με τον νόμο 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2013 – 2016». Αυτό δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στις προσφερόμενες υπηρεσίες των ΟΤΑ.
Επιτακτική λοιπόν ανάγκη αποτελεί η άμεση πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, επανέρχεται η εξαίρεση των προσλήψεων και διορισμών προσωπικού σε Νησιωτικούς Δήμους η οποία είχε καταργηθεί με τον ν. 4250/2014. Και δυστυχώς αυτά η αντιπολίτευση τα θεωρεί απλά «τακτοποίηση» ημετέρων. Δικαιολογημένα, γιατί στο λεξιλόγιό της υπάρχει μόνο η λέξη «απόλυση». Ενώ η λέξη «πρόσληψη» με βάση πραγματικές ανάγκες αποτελεί άγνωστη λέξη.

Με το άρθρο 13 δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να προβαίνουν σε μείωση των δημοτικών φόρων ή ακόμα και σε απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους. Παράλληλα διευρύνονται οι κοινωνικές κατηγορίες τις οποίες αφορά η συγκεκριμένη ρύθμιση.
Με το άρθρο 22 κρίθηκε υποχρεωτική η απόδοση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας ύψους 150 ευρώ μηνιαίως σε όλους τους εργαζομένους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου οι οποίοι απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας.

Με το άρθρο 23, με την κατάργηση των ρυθμίσεων σχετικά με την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων των ΦΟΔΣΑ σε άλλα νομικά πρόσωπα, επανέρχονται οι αρμοδιότητες όχι μόνο της υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων αλλά και του καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και είσπραξης τελών στους φορείς πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Όσον αφορά στα τέλη που πρέπει οι δήμοι να πληρώσουν στους ΦΟΔΣΑ, προβλέπεται ότι, εάν εντός μηνός δεν καταβληθεί στους τελευταίους το ορισμένο ποσό, αυτοί μπορούν να προσφύγουν στον υπουργό Εσωτερικών προκειμένου να επιβάλει στους δήμους ισόποση παρακράτηση από την τακτική χρηματοδότηση. Επιπροσθέτως, οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να εκχωρούν τα έσοδά τους για την εκπλήρωση υποχρεώσεων, που προκύπτουν από τη σύμβαση σύμπραξης για την υλοποίηση έργου. Βέβαια εδώ θα πρέπει να δούμε σε άλλο πιθανόν νομοσχέδιο και την τροποποίηση των άρθρων 13-17 του ν. 4071/2012, περί υποχρεωτικότητας ενός ΦΟΔΣΑ σε κάθε περιφέρεια. Και κάτι ακόμα για τα ΣΔΙΤ που αναφέρθηκε εδώ μέσα εάν είναι υπέρ των πολιτών ή όχι. Απλά θα μεταφέρω στο Σώμα την εμπειρία του Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας όπως ειπώθηκε στην Επιτροπή Περιφερειών.
Σήμερα, ο πολίτης της Δ. Μακεδονίας χρεώνεται περίπου 125 ευρώ/τόνο μετά από διαπραγμάτευση, αφού στο παρελθόν χρεωνόταν με 137 ευρώ /τόνο, ενώ μια φυσιολογική τιμή είναι μεταξύ 30-40 ευρώ /τόνο.
Ποιος λοιπόν υπηρετεί συμφέροντα και ποιών;

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, χωρίς να υποχρεώνονται, να μπορούν να συνδράμουν σε θέματα που αφορούν Δομές Υγείας (Νοσοκομεία, Κ.Υ, κτλ.).
Πραγματικά για μια ακόμα φορά εκπλήσσομαι από τις αντιδράσεις κάποιων εδώ μέσα αλλά και του λαλίστατου προέδρου της ΚΕΔΕ που δεν χάνει την ευκαιρία για κάθε θέμα να ζητά την παραίτηση της Κυβέρνησης ή Υπουργών αυτής αδιαφορώντας για την ουσία της τροπολογίας η οποία δίνει το δικαίωμα, και τονίζω για μια ακόμα φορά χωρίς να υποχρεώνει, σε φορείς ΟΤΑ να μπορούν συνδράμουν σε Δομές Υγείας. Γιατί σήμερα ενώ κάποιοι ΟΤΑ προχωρούν σε τέτοιες δαπάνες παρακολουθείται το παράδοξο κάποιοι επίτροποι του ελεγκτικού συνεδρίου να εγκρίνουν και κάποιοι όχι.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Το νομοσχέδιο αυτό δίνει μια μικρή μόνο γεύση των αλλαγών και των τομών που σκοπεύει να εισαγάγει αυτή η Κυβέρνηση. Αν θέλετε δίνει το στίγμα της Αριστερής Διακυβέρνησης.
Αλλαγές και τομές που συμβάλλουν, στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας με κοινωνικό και ταξικό πρόσημο, στην επανένταξη όλων όσων εκτοπίστηκαν από την αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή αλλά και στην αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου με κοινωνική δικαιοσύνη.

Κλείνοντας, θέλω να πω μόνο τούτο: Για μας, αγαπητοί συνάδελφοι, για την Κυβέρνηση της Αριστεράς και στις πιο δύσκολες δημοσιονομικά συνθήκες όπως αυτές που περνάμε σήμερα, στο επίκεντρο της πολιτικής μας είναι οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους και όχι μόνο οι αριθμοί.

 

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: