Home > Hot ! > [Video]Ένα διακοπτόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τον ΒΙΟΚΑ της Αιδηψού χωρίς συμπέρασμα!

[Video]Ένα διακοπτόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τον ΒΙΟΚΑ της Αιδηψού χωρίς συμπέρασμα!


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

Το Δ.Σ. της Δευτέρας 18 Μαρτίου 2019 δεν ολοκληρώθηκε ποτέ κι αυτό γιατί ποτέ δεν ξεκίνησε κανένα θέμα του. Αρχικά μετά τον έλεγχο παρουσιών των Δημοτικών Συμβούλων η Δήμαρχος Λίνα Ευσταθίου- Σπανού, πήρε το λόγο για να ενημερώσει τόσο τους δημοτικούς συμβούλους, όσο και τους πολίτες που γέμισαν την αίθουσα, για το θέμα του ΒΙΟΚΑ Αιδηψού και την λειτουργία του που διεκόπη μετά από καταγγελία.

Αρχικά η Δήμαρχος ανέφερε όλο το ιστορικό της δημιουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού που ξεκίνησε από το 1986 και μέχρι σήμερα, αντί να λύσει το θέμα των λυμάτων, δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία, στη διαχείρισή του και ενέπλεξε τόσο παλαιότερα τον Δήμο Αιδηψού,όσο και μεταγενέστερα τον ενιαίο Δήμο Ιστιαίας -Αιδηψού σε μια μεγάλη οικονομική περιπέτεια που κατέληξε μόλις το 2018 με καταδίκη 19 ετών του εργολάβου που τελευταίος είχε αναλάβει …το κακότεχνο έργο.

Δείτε το video

Αυτή η αναφορά όταν ολοκληρώθηκε και η Δήμαρχος άρχισε να αναφέρεται στην παρούσα κατάσταση, διεκόπη από την εκπρόσωπο της Μείζονος Μειοψηφίας Ουρανία Παπανδρέου,ενώ στη συνέχεια από τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταματίου, με αποτέλεσμα να γίνει ένα αιχμηρό σχόλιο από τον κ.Τσελίκα να σπεύσει να υπερασπιστεί ο κ.Δημόπουλος την κ.Παπανδρέου και να οδηγηθούμε στην πρώτη διακοπή.

Μετά την επανάκληση των συμβούλων στην αίθουσα, το κλίμα για μια ακόμη φορά ήταν τεταμένο με αποτέλεσμα και πάλι να διακοπεί το Δ.Σ. χωρίς όμως την συνέχειά του.

Δείτε το video

Με το πέρας του Δ.Σ. η ένταση έφτασε στα ύψη, όταν εκτοξεύτηκε η κατηγορία από πολίτη, ότι οι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν την απορρόφηση των λυμάτων και την μεταφορά τους στο βιολογικό καθαρισμό, τα ρίχνουν στη θάλασσα! Οι πιο ψύχραιμοι προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και η συνεδρίαση έληξε χωρίς ποτέ να γίνει.

ΒΙΟ.ΚΑ. ΑΙΔΗΨΟΥ – Ιστορικό συμβάσεων

Με ​την υπ’ αριθμ. 1902/30-12-86 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας, εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Αιδηψού, που εκπόνησε το μελετητικό γραφείο «ΑΞΩΝ ΑΕ».

Ο Δήμος Αιδηψού ανέθεσε στο μελετητικό γραφείο «ΥΔΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ», το 1995, την αναμόρφωση της μελέτης, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τα ​έργα αποχέτευσης του Δήμου Αιδηψού ξεκίνησαν από το 1992 με την κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού με διαδοχικές εργολαβίες (με διαγωνισμούς και με απευθείας αναθέσεις), με ανάδοχο σε όλα τα έργα την εργοληπτική επιχείρηση «ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.». Τα έργα αυτά ανατέθηκαν ως εξής: • Με το από 27-10-93 συμφωνητικό, με αρχικό Π/Υ 214.052.000 δρχ. και τελικό κόστος 364.052.000 δρχ., ανατέθηκε η κατασκευή του έργου «Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων Δήμου Λ. Αιδηψού» (ΒΙΟ.ΚΑ.), μετά από διαγωνισμό που διενεργήθηκε με το σύστημα μελέτη – κατασκευή. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 30-06-95.

  • Με το από 20-07-94 συμφωνητικό, ανατέθηκε η κατασκευή του έργου «Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων Δήμου Λ. Αιδηψού ( Β’ φάση)», με αρχικό Π/Υ 85.948.000 δρχ. και τελικό κόστος 152.127.800 δρχ., με απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών.
  • Με το από 20-07-94 συμφωνητικό, ανατέθηκε η κατασκευή του έργου «Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων Δήμου Αιδηψού (Γ φάση)», με αρχικό Π/Υ 105.717.958 δρχ., και τελικό κόστος 133.820.200 δρχ., με απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών.
  • Με το από 27-05-98 συμφωνητικό ανατέθηκε η κατασκευή των έργων «Ολοκλήρωση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αιδηψού» Π/Υ 1.030.010.790 δρχ., μετά από αξιολόγηση προσφορών.
  • Με την από 02-08-96 δημοπρασία, ανατέθηκε η κατασκευή του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Λουτρών Αιδηψού (Α’ φάση)».
  • Με το από 20-12-02 συμφωνητικό ανατέθηκε η κατασκευή του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Λουτρών Αιδηψού» (Β’ φάση)». Η​ εργολαβία «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Λουτρών Αιδηψού» (Α’ φάση)», που δημοπρατήθηκε στις 02-08-96, συμπεριέλαβε τις εργασίες κατασκευής ​των κεντρικών και δευτερευόντων συλλεκτηρίων αγωγών ακαθάρτων, δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων, του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς από το σημείο συγκέντρωσης λυμάτων (αντλιοστάσιο Α2) μέχρι την εγκατάσταση του ΒΙΟ.ΚΑ. και του ηλεκτρικού συστήματος παρακολούθησης – διαχείρισης – ανίχνευσης διαρροών στο σύστημα.

Η σύμβαση της υπόψη εργολαβίας διαλύθηκε, ενώ είχε ήδη κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικειμένου της.

Η επιτροπή παραλαβής του έργου περιέκοψε από το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας την αξία αγωγού συνολικού μήκους 460 μ. στην οδό 25ης Μαρτίου στο Δήμο Αιδηψού, ως κακότεχνου.

Η εργολαβία «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Λουτρών Αιδηψού (Β’ φάση)», που δημοπρατήθηκε στις 11-09-02, συμπεριέλαβε τα έργα για τη συλλογή των λυμάτων από τις κατοικίες, εντός της πόλης της Αιδηψού.

Στις 16-03-06 δημοπρατήθηκε νέο έργο προκειμένου να ολοκληρωθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός του κεντρικού αντλιοστασίου και να κατασκευαστεί ο υποσταθμός μέσης τάσης. Οι σχετικές εργασίες εντάχθηκαν στην εργολαβία «Κατασκευή υποσταθμού μέσης τάσης και αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων». Ακολούθησε, στις 29-03-09, η δημοπράτηση νέου έργου προκειμένου να αποκατασταθούν όλες οι διαπιστωμένες βλάβες στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟ.ΚΑ. και να συντηρηθούν τμήματα των εγκαταστάσεων είτε γιατί δεν είχαν λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε γιατί υπολειτουργούσαν με την επεξεργασία μόνο βοθρολυμάτων. Οι σχετικές εργασίες εντάθηκαν στην εργολαβία «Εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Αιδηψού».

Ο Δήμος Αιδηψού προχώρησε στις 13-10-09 σε νέο διαγωνισμό, προκειμένου να κατασκευαστεί μεμονωμένο τμήμα αγωγού συλλογής ακαθάρτων, να κατασκευαστεί σύστημα απόσμησης (εργασίες που είχαν συμπεριληφθεί στην εργολαβία δικτύων Α’ φάσης αλλά δεν ολοκληρώθηκαν λόγω της διάλυσής της), εργασίες που περικόπηκαν από το αντικείμενο της εργολαβίας, επειδή είχαν ουσιώδη ελαττώματα, και εργασίες για τη κατασκευή φρεατίου εσχάρωσης στο κεντρικό αντλιοστάσιο συλλογής λυμάτων Α2.

Με την εργολαβία αυτή ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις συμπλήρωσης και αποκατάστασης του δικτύου συλλογής ακαθάρτων της πόλης, των αντλιοστασίων του και των αγωγών μεταφοράς λυμάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Οι εργασίες αυτές συμπεριελήφθησαν στην εργολαβία «Ολοκλήρωση και Θέση σε λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου λουτρών Αιδηψού (Α’ φάση).

ΙΙ. Βασικά συμβατικά στοιχεία του έργου «Εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Αιδηψού».

Η μελέτη​ του έργου, που ανατέθηκε (με απευθείας ανάθεση) με την απόφαση 292/2005 του Δημοτικού Συμβουλίου και στη μελετήτρια Φωτεινή Γιώτη, έναντι συνολικής αμοιβής 3.000 €, εγκρίθηκε με την απόφαση 104/30-5-2008 του δημοτικού συμβουλίου, κατέγραψε την υπάρχουσα κατάσταση στον ΒΙΟΚΑ και προσδιόρισε τις επεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν έτσι ώστε ο ΒΙΟΚΑ να καταστεί λειτουργικός. Η​ ουσιαστική ​εγκατάλειψη​ των έργων του​ ΒΙΟ.ΚΑ. επί μακρόν, διαπιστώνεται από πραγματικά δεδομένα

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: