Home > Αυτοδιοίκηση > Οι Αποφάσεις του 5ου Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Οι Αποφάσεις του 5ου Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

Με συμμετοχή της ΕΝΠΕ να εκπονηθεί ο «οδικός χάρτης» που θα προσδιορίζει και θα κατευθύνει τα βήματα της μεταρρύθμισης στην Αυτοδιοίκηση και το εύρος των αλλαγών

Να ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος για τη μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση

Η ΕΝΠΕ ζητεί την επικαιροποίηση νομοθεσίας και σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα για άμεσες παρεμβάσεις και έργα απομείωσης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές.

Οι Αποφάσεις του 5ου Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος και τον τρόπο εκλογής χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, την προστασία πρώτης κατοικίας, τη διατήρηση του ΦΠΑ στα νησιά και την αύξηση της ποσόστωσης φύλου στο 40%

Ομόφωνο Ψήφισμα ενάντια στην πώλησης μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ

Κ. Αγοραστός: «Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ενόχλησε γιατί έφερε αποτέλεσμα»
«Θέλουμε το τελικό κείμενο με την πρόταση της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» έγκαιρα, όχι τρεις μέρες ή πέντε μέρες πριν κατατεθεί στη Βουλή»

Με την Απόφαση και την έγκριση του οικονομικού απολογισμού 2016 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 5ου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΝΠΕ

Να ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος για τη μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση, ζητεί η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, όπως αποφάσισε το 5ο Τακτικό Συνέδριό της.
Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών να παρουσιάσει άμεσα τις θέσεις του για τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση ώστε με συμμετοχή της ΕΝΠΕ και των αρμοδίων Υπουργείων, να εκπονηθεί ο «οδικός χάρτης» που θα προσδιορίζει και θα κατευθύνει τα βήματα της μεταρρύθμισης, το χρονικό πλαίσιο καθώς και το εύρος των αλλαγών. Θέση της ΕΝΠΕ είναι ότι «η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Αυτοδιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει καταρχήν τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του θεσμού».
Ταυτόχρονα, η ΕΝΠΕ επισημαίνει ότι στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από τη βαθιά κρίση, η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει στην ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της χώρας.
Με την απόφαση του 5ου Τακτικού Συνεδρίου της, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας επαναβεβαιώνει την πάγια θέση της για κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενώ κρίνει επιβεβλημένη τη θεσμοθέτηση ενός και μόνου, ενιαίου ελεγκτικού οργάνου για τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Για το θέμα της ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης και του τρόπου εκλογής των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών η ΕΝΠΕ καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να συζητήσει διεξοδικά και από μηδενική βάση το θέμα.
Σχετικά με τη συζήτηση του νέου εκλογικού συστήματος για την Αυτοδιοίκηση, η Ένωση Περιφερειών θεωρεί ότι πρέπει να προκύψει μια ολοκληρωμένη και καθαρή πρόταση, η οποία να τεθεί σε ευρεία διαβούλευση ώστε να τύχει ευρύτερων συναινέσεων, με στόχο:
• Την αποτελεσματικότητα εκπλήρωσης του θεσμικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης
• Την κατοχύρωση δημοκρατίας σε όλους τους θεσμούς και τους χώρους λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης
• Την έκφραση των πολιτικών διαθέσεων και επιλογών του εκλογικού σώματος, σε συνάρτηση με τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας.

Το 5ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ αποφάσισε να διοργανώσει έκτακτο συνέδριο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πριν την ψήφιση των Σχεδίων Νόμων για τα παραπάνω θέματα.

Προστασία πρώτης κατοικίας, διατήρηση ΦΠΑ στα νησιά, επικαιροποίηση νομοθεσίας και σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, αύξηση της ποσόστωσης φύλου στο 40%

Παράλληλα, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
-Ζητεί την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας με τη δημιουργία αυτοτελούς νομοθετικού πλαισίου για το θέμα και την ορθολογική διαχείριση συνολικά του ζητήματος των δανείων καθώς και του πλαισίου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
-Ειδικά για τα θέματα των φυσικών καταστροφών και της πολιτικής προστασίας ζητεί την επικαιροποίηση της νομοθεσίας και των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για όλα τα θέματα και σε τακτική βάση και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων σε περιπτώσεις αλληλοεπικαλύψεων. Επίσης, ζητεί την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα για άμεσες παρεμβάσεις και έργα απομείωσης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές.
Σε επίπεδο κάθε περιφέρειας απαιτείται αναγνώριση, χαρτογράφηση, εκτίμηση, οριοθέτηση κινδύνων και αποτίμηση τρωτότητας δομών, υποδομών και βαθμού επικινδυνότητας με σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και την πρόσφατη εμπειρία.
-Ζητεί, μετά και την απόφαση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Αιρετών Γυναικών των Περιφερειών, την αύξηση της ποσόστωσης φύλου στην εκλογική διαδικασία και στα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ, σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.
-Ζητεί τη διατήρηση του μειωμένου ποσοστού ΦΠΑ για τα νησιά.

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο Απόφασης που εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία στο Συνέδριο εισηγήθηκαν τα 24 από τα 25 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
Το μέλος του ΔΣ της ΕΝΠΕ, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Σπύρος Τζόκας μαζί με τα μέλη του Συνεδρίου κ.κ. Γιώργο Γαβρίλη Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, Παναγιώτη Αθανασιάδη, Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, Δημήτρη Δημάκο Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής και την κα Ειρήνη Μεταξά, Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής κατέθεσαν δικό τους Σχέδιο Ψηφίσματος.

Αντίθετη η ΕΝΠΕ στην πώληση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ

Τα μέλη του 5ο Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ενέκριναν ομόφωνα Ψήφισμα που κατέθεσαν οι Περιφερειάρχες Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης και Δυτικής Μακεδονίας κ. Θόδωρος Καρυπίδης με το οποίο
-Εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πώληση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ, όπως τα Π. Σ. Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου έχουν αποφασίσει.
-Διεκδικούν την επιστροφή του 17% των μετοχών της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ στις Δημόσιες Συμμετοχές καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση και την επαναπόδοση των εδαφών των απαλλοτριωμένων εκτάσεων από την ΔΕΗ στις τοπικές κοινωνίες.
Το Δ.Σ. της ΕΝΠΕ εξουσιοδοτείται να πραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για να κοινοποιήσει τις αποφάσεις στα κυβερνητικά όργανα και στον Πρωθυπουργό.
«Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…», επισημαίνεται στο Ψήφισμα.

Κ. Αγοραστός: «Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
ενόχλησε γιατί έφερε αποτέλεσμα»

«Στο 5ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ έγινε γόνιμος, ζωντανός, ειλικρινής διάλογος για όλα τα θέματα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης», επισήμανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στη δευτερολογία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου για να ακολουθήσει η ομόφωνη έγκριση του οικονομικού απολογισμού 2016.
«Είναι ξεκάθαρο ότι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση δεν έχει φοβίες, δεν έχει ιδεοληψίες, δεν έχει ταμπού και το έχει αποδείξει στην πράξη. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ενόχλησε γιατί έφερε αποτελέσματα», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «το αποτέλεσμα είναι η μόνη αλήθεια, σε όλα τα επίπεδα».
Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», κάλεσε για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση να παρουσιάσει το τελικό κείμενο με τις θέσεις της («θέλουμε το κείμενο έγκαιρα, όχι τρεις μέρες ή πέντε μέρες πριν κατατεθεί στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά) ώστε να τοποθετηθούν οι θεσμικοί φορείς της κυβέρνησης.
«Ως ΕΝΠΕ έχουμε επεξεργασμένες θέσεις και τις έχουμε παρουσιάσει για μια σειρά από θέματα, όπως για την Περιφερειακή Διακυβέρνηση και την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Έχουμε επισημάνει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στον «Καλλικράτη» αλλά και στους νόμους, στους οποίους υπάρχουν ακόμη και λανθασμένες διατυπώσεις», υπενθύμισε και έφερε ως παράδειγμα την παρέμβαση της ΕΝΠΕ για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τις περιουσίες προσφύγων, θέμα που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες.
Όσον αφορά τα θέματα της αλλαγής του εκλογικού συστήματος στην Αυτοδιοίκηση και του τρόπου εκλογής των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ξεκαθάρισε:
«Συνολική άποψη θα έχουμε από τη στιγμή που κατατεθεί μία σοβαρή πρόταση από την κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό διότι δεν μπορούμε να απαντάμε σε κάθε ένα ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δημιουργεί φαντασιακές κατασκευές.
Επιπρόσθετα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στις Περιφέρειες, πλην της αναλογικότητας, αντιπροσωπευτικότητας που πρέπει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και διοίκηση. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι Περιφέρειες είναι και διοικητικές οντότητες. Πρέπει να διασφαλιστεί και η διοίκηση».
Επισημαίνεται ότι στη δεύτερη και τελευταία ημέρα των εργασιών του 5ου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΝΠΕ παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της ΛΑΕ κ. Π. Λαφαζάνης.

Φωτογραφικό υλικό, δελτία τύπου και τα πλήρη κείμενα των ομιλιών, των Αποφάσεων και των κειμένων που κατατέθηκαν στο Συνέδριο έχουν αναρτηθεί στο site της ΕΝΠΕ enpe.gr.

Η Απόφαση του 5ου Τακτικού Συνεδρίου
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Σε μια περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, και οι πολίτες της βιώνουν μια δύσκολη καθημερινότητα, η Αυτοδιοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει τα σύνθετα προβλήματα και να στηρίξει την κοινωνία και τους ανθρώπους της.
Ήδη εδώ και μήνες έχει ανοίξει μια συζήτηση για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Αυτοδιοίκηση, στην οποία καταρχήν ανταποκριθήκαμε θετικά, παρά το γεγονός ότι και όταν άνοιξε η συζήτηση αλλά και μέχρι και σήμερα, δεν κατέστη δυνατό να έχουμε ολοκληρωμένη την πρόταση του αρμοδίου υπουργείου συνολικά για το ζήτημα.
Σταθερά διατυπώνουμε την άποψη, με δεδομένη και την μέχρι σήμερα εμπειρία μας στην Αυτοδιοίκηση Β’ Βαθμού, ότι απαιτείται βελτίωση του «Καλλικράτη», στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας και της άρσης των στρεβλώσεων που διαπιστώθηκαν στη μέχρι σήμερα εφαρμογή του.
Το σημερινό γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό και αντιπαραγωγικό μοντέλο θα πρέπει να αντικατασταθεί μ’ ένα νέο, που να υπηρετεί τους σκοπούς ενός επιτελικού, ευέλικτου και συνεκτικού κράτους και θα συμβάλλει θετικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Αυτοδιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει καταρχήν τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του θεσμού, ενώ παράλληλα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει διάλογος, μεταξύ όλων των πλευρών για τη μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση.
Για το λόγο αυτό άλλωστε απαιτείται από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών να παρουσιάσει άμεσα το πλαίσιο των ρυθμίσεων που προωθεί και στη συνέχεια, με συμμετοχή της ΕΝΠΕ και των αρμοδίων Υπουργείων, να εκπονηθεί, ο «οδικός χάρτης» που θα προσδιορίζει και θα κατευθύνει τα βήματα της μεταρρύθμισης, το χρονικό πλαίσιο καθώς και το εύρος των αλλαγών.
Ιδιαίτερα απασχόλησε το συνέδριό μας, η συζήτηση σχετικά με την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση και τον τρόπο εκλογής των χωρικών αντιπεριφερειαρχών.
Το συνέδριό μας διέγνωσε την σοβαρότητα του θέματος, το σημαντικό ρόλο αυτού του ενδιάμεσου χωρικού επιπέδου τοπικής διακυβέρνησης και παροχής υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και καλεί το αρμόδιο υπουργείο να συζητήσει διεξοδικά και από μηδενική βάση το θέμα.
Περαιτέρω, είναι πλέον ώριμη και επιβεβλημένη η κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενώ σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση ενός και μόνου, ενιαίου ελεγκτικού οργάνου.
Σχετικά με τη συζήτηση του νέου εκλογικού συστήματος για την Αυτοδιοίκηση, πρέπει να προκύψει μια ολοκληρωμένη και καθαρή πρόταση, η οποία θα τεθεί σε ευρεία διαβούλευση ώστε να τύχει ευρύτερων συναινέσεων, με στόχο:
• Την αποτελεσματικότητα εκπλήρωσης του θεσμικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης
• Την κατοχύρωση δημοκρατίας σε όλους τους θεσμούς και τους χώρους λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης
• Την έκφραση των πολιτικών διαθέσεων και επιλογών του εκλογικού σώματος, σε συνάρτηση με τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας.
Στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από τη βαθιά κρίση, η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει στην ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της χώρας.
Η παρούσα δεινή κατάσταση επιβάλλει άμεσα να ληφθούν πρωτοβουλίες και μέτρα σε κρίσιμα καθημερινά ζητήματα:
• Ζητάμε την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας με τη δημιουργία αυτοτελούς νομοθετικού πλαισίου για το θέμα και την ορθολογική διαχείριση συνολικά του ζητήματος των δανείων καθώς και του πλαισίου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
• Ειδικά για τα θέματα των φυσικών καταστροφών και της πολιτικής προστασίας ζητάμε την επικαιροποίηση της νομοθεσίας και των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για όλα τα θέματα και σε τακτική βάση και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων σε περιπτώσεις αλληλοεπικαλύψεων. Επίσης, τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα για άμεσες παρεμβάσεις και έργα απομείωσης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές.
Σε επίπεδο κάθε περιφέρειας απαιτείται αναγνώριση, χαρτογράφηση, εκτίμηση, οριοθέτηση κινδύνων και αποτίμηση τρωτότητας δομών, υποδομών και βαθμού επικινδυνότητας με σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και την πρόσφατη εμπειρία.

• Ζητάμε, μετά και την απόφαση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Αιρετών Γυναικών των Περιφερειών, την αύξηση της ποσόστωσης φύλου στην εκλογική διαδικασία και στα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ, σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.
• Ζητάμε τη διατήρηση του μειωμένου ποσοστού ΦΠΑ για τα νησιά.

Αποφασίζουμε τη διοργάνωση έκτακτου συνεδρίου πριν τη ψήφιση των Σχεδίων Νόμων για τα παραπάνω θέματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ – ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Με απόφαση της κυβέρνησης το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεκίνησε η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς για το ποιες μονάδες και ορυχεία θα περάσουν στα χέρια των ιδιωτών, στο πλαίσιο της αποεπένδυσης – ξεπουλήματος.
Ανακοινώθηκε ότι η πρόταση περιλαμβάνει την πώληση μονάδας Μελίτη Ι, της άδειας της μονάδας Μελίτης ΙΙ και τις μονάδες της Μεγαλόπολης 3 και 4.
Σε ευθεία αντίθεση με τις τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές εκφράζονται δημόσια μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων, των Περιφερειακών Συμβουλίων Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, η κυβέρνηση ξεπουλά τη μεγαλύτερη εταιρείας της χώρας.
Συνέπεια της πώλησης είναι ο ορατός κίνδυνος ενεργειακής επάρκειας της χώρας, η απώλεια θέσεων εργασίας, ο κίνδυνος προβλημάτων σε μια σειρά διαδικασιών στην κοινωνία και τους πολίτες.
Πάγια θέση μας ήταν και είναι ότι η ενέργεια και τα νερά είναι κοινωνικά αγαθά και κρίσιμες υποδομές και δεν πωλούνται, δεν εκποιούνται.
Τα μέλη του 5ου τακτικού συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
-Εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πώληση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ, όπως τα Π. Σ. Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου έχουν αποφασίσει.
-Διεκδικούν την επιστροφή του 17% των μετοχών της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ στις Δημόσιες Συμμετοχές καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση και την επαναπόδοση των εδαφών των απαλλοτριωμένων εκτάσεων από την ΔΕΗ στις τοπικές κοινωνίες.
Το Δ.Σ. της ΕΝΠΕ εξουσιοδοτείται να πραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για να κοινοποιήσει τις αποφάσεις στα κυβερνητικά όργανα και στον Πρωθυπουργό.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: