Home > Hot ! > Διαδικασία υποβολής αίτησης αποζημίωσης πληγεισών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την κακοκαιρία “ELIAS”

Διαδικασία υποβολής αίτησης αποζημίωσης πληγεισών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την κακοκαιρία “ELIAS”


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

There are no slides in this slider.

Μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την ονομασία «Elias» που έπληξαν την Π.Ε. Εύβοιας στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023,ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στήριξης πληγέντων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την Κρατική Αρωγή.

Συγκεκριμένα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από πληγείσες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις(βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας),καθώς και από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Π.Ε. Εύβοιας.

Ειδικότερα, η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα. 

Οι αιτήσεις για τις επιχειρήσεις (οι οποίες πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό των ζημιών) μπορούν να κατατίθενται έως την Παρασκευή10 Νοεμβρίου 2023 ως εξής:

 • Ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://eservices.pste.gov.gr/case/apotimisi-kai-katagrafi-zimion-se-epicheiriseis-apo-plimmyres-2/description/
 • Στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας, (Λ.Χαϊνά 93, Χαλκίδα, Γραφείο 210, 2ος όροφος)
 • δια ζώσης καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00ή
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσηdanapevo@pste.gov.gr
 • Στους οικείους Δήμους, οι οποίοι θα τις προωθήσουν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας.
Ενημερωτικό φυλλάδιο - πλημμύρες αγρότες-1
Ενημερωτικό φυλλάδιο - πλημμύρες επιχειρήσεις-2

Για πληροφορίες οι πληγέντες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας: 2221353400, 2221353545 και 2221353515.

Οι αιτήσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που αφορούν σε υλικές ζημιές σε στοιχεία του ενεργητικού υποβάλλονται αποκλειστικά στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, όπου επίσης υποβάλλονται και οι αιτήσεις που αφορούν σε καταστροφή φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.

 Οι αιτήσεις για ζημιές που έχουν προκληθεί σε κατοικίες, υποβάλλονται στους οικείους Δήμους.

Διευκρινίζεται ότι, μετά από τροποποίηση του ν.4797/2021 με το άρθρο 71 του ν.4871/2021, δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση του ν.4797/2021, μέσω της Περιφέρειας και της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Για τις εν λόγω ζημιές αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής.

Επισυνάπτονται: υπόδειγμα αίτησης αρωγής επιχειρήσεων, έντυπο με δικαιολογητικά που αφορούν σε επιχειρήσεις, έντυπο με δικαιολογητικά που αφορούν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
 • Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτογραφίες και παραστατικά
 • Σύντομο ιστορικό του συμβάντος
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 • Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και λοιπά παραστατικά.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.
 • Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου έτους 2023
 • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχο (ΙΒΑΝ), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

 • Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (Άδεια/Γνωστοποίηση λειτουργίας, ΓΕΜΗ, κτλ).
 • Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης, Δηλώσεις Φ.Π.Α. (2023)
 • Απογραφή προηγούμενου έτους (όπου είναι υποχρεωτική από το νόμο)
 • Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτογραφίες και παραστατικά
 • Φωτογραφίες.
 • Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και λοιπά παραστατικά.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.
 • Πρόσφατη εκτύπωση με τα στοιχεία της επιχείρησης από το MYΑΑΔΕ
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΑΙΤΗΣΗ

για τη διενέργεια αυτοψίας και για την επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ν.4797/2021) ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Επιτροπές Κρατικής Αρωγής

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου  

Παρακαλώ να πραγματοποιήσετε αυτοψία,

στη νομίμως λειτουργούσα επιχείρησή μου

με ΑΦΜ…………………………….…………………………..…….

με επωνυμία………………………………………………..……..

…………………………………………………………………….……..

και αντικείμενο…………………………………………………..

…………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………….……..

που βρίσκεται………………………………..…………………..

…………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………..καθώς έχει πληγεί από ………………………………..…(θεομηνία)

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………
ΟΝΟΜΑ:………………..………………………….….……
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:.….…………………………..………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:………………………………..…….
ΑΔΤ:…………………………………………………..……….
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………………………………..……
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………….………

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…………………..………..……….

………………………………………………………….….……

…………………………………………………………………..

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………….……

EMAIL: ..………………………………………………….…. ……………………….…….2023 στην ΠΕ Εύβοιαςκαι έχει υποστεί ζημιές σε:
  Εξοπλισμό
  Πρώτες ύλες
  Εμπορεύματα
  Αποθηκευμένα προϊόντα
  Οχήματα
  προκειμένου να λάβω επιχορήγηση του ν.4797/2021.

Επισυνάπτεται καταγραφή των ζημιών □

   

…../……/2023

  Ο/Η Αιτών/ούσα

…………………………

 

[Υπογραφή]

 

Για περισσότερες πληροφορίες ο αιτών μπορεί να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας στα τηλ. 2221353400, 2221353545, 2221353515 καθώς και στα τηλέφωνα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (213 1331300 | 08:00 – 16:00). Εναλλακτικά μπορούν να αποστέλλουν email στο infoarogi@civilprotection.gr, υποβάλλοντας το ερώτημά τους και αναφέροντας τυχόν απαιτούμενα στοιχεία.

 

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: