Home > Αυτοδιοίκηση > Λάθη και ανακρίβειες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού Παρατηρήσεις στη δημοσίευση της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου

Λάθη και ανακρίβειες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού Παρατηρήσεις στη δημοσίευση της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

του Ιωάννη Σκιαθίτη

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ενός Ο.Τ.Α. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο.
Αφορά δηλαδή όχι μόνον στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν,  μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Επίσης, αποτελεί ένα επίσημο τεχνικό κείμενο, όπου φανερώνει την παιδεία, την κουλτούρα καθώς και τις  προτεραιότητες τις όποιες είναι διατεθειμένος ένας Δήμος να προωθήσει εντός πενταετίας (2012-2015).
Δυστυχώς, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά, συγκεκριμένα:
Ως επίσημο κείμενο δεν διαθέτει ούτε την υποτυπώδη μορφοποίηση. Η μορφοποίηση των  επίσημων  κειμένων  είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman Greek, μέγεθος 12 και με διάστημα παραγράφου 1,5.
Η στοίχιση των πινάκων εντός του κειμένου είναι τυχαία χωρίς ταξινόμηση. Επίσης δεν υπάρχουν εσοχές όσον αφορά τις παραγράφους του κειμένου καθώς και  διαστήματα λέξεων, προτάσεων και παραγράφων. Τέλος,  απουσιάζει παντελώς η περίληψη καθώς και η εισαγωγή του κειμένου.
Είναι απαράδεκτο να  υπάρχουν ορθογραφικά λάθη (σελ. 11 & 12) και ασυνταξίες, διότι φανερώνουν προχειρότητα και έλλειψη ενδιαφέροντος (λχ Τολέθριο αντί για Τελέθριο, Ξεριάς αντί για Ξηριάς, Κεφαλές αντί για Κεφάλες, μνοαγάϊ αντί για μονογάϊ  κλπ).
Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών- υποσημειώσεων και βιβλιογραφίας, συγκεκριμένα:
Η “υποσημείωση” χρησιμοποιείται κυρίως για να αναφέρουμε ή να επεξηγήσουμε μία έννοια που δεν την αναλύουμε μέσα στο κείμενο. Δυστυχώς αλλά στο Ε.Π. υπάρχουν μόνο 9 υποσημειώσεις σε ένα τεχνικό κείμενο 231 σελίδων, εκ των οποίων οι περισσότερες αφορούν ηλεκτρονικές πηγές. Οι ηλεκτρονικές αναφορές όπως αναφέρονται στο Ε.Π. στις  σελίδες 34 και 37 είναι ασαφείς χωρίς διαδρομή διεύθυνσης, ημερομηνία και θέμα με αποτέλεσμα η αναζήτηση τους να είναι απροσδιόριστη. Επίσης, στην σελίδα 36, ο διαδικτυακός τόπος http://natura.minenv.gr/natura/default.asp δεν υφίσταται.
Εκτός αυτού υπάρχουν λανθασμένα δεδομένα όπως για παράδειγμα το υψόμετρο του Τελεθρίου όρους είναι 970μ και όχι 1200 όπως αναφέρεται στο Ε.Π. σελίδα 12 § 1. Επίσης, οι χιλιομετρικές αποστάσεις πρέπει να είναι επίσημες όπως έχουν αποδοθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στο Ε.Π. οι αποστάσεις αυτές  δεν ταυτίζονται με τις επίσημες λχ η χιλιομετρική απόσταση Χαλκίδας – Ιστιαίας είναι 129,5, όπως αναφέρεται στην σελίδα  121, του  οδηγού χιλιομετρικών αποστάσεων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, 2006) και όχι 109 όπως αναφέρεται στην σελίδα 11 του Ε.Π.. Στις “βιβλιογραφικές αναφορές” αναφέρουμε τις πηγές που έχουμε χρησιμοποιήσει για τη συγγραφή  και όχι γενικά και αόριστα οποιαδήποτε αναφορά, που μπορεί να έχει σχέση με το θέμα. Δυστυχώς, αλλά εντός του κειμένου δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές.  Οι βιβλιογραφικές πηγές, οι οποίες υφίστανται στο τέλος  είναι ασύνδετες άνευ επιστημονικής τεκμηρίωσης, γεγονός που προτρέπει σε αντιγραφή και συρραφή του κειμένου. Οι συντάκτες του κειμένου δεν διέγραψαν καν τις ενδείξεις  «Error! Bookmark not defined» επί των περιεχομένων οι οποίες αποδεικνύουν τα ανωτέρω. Προσωπικά αμφιβάλω εάν, έγινε καν ανάγνωση του κειμένου από του συντάκτες του. Τα πληθυσμιακά και δημογραφικά δεδομένα είναι λανθασμένα και δεν συμπίπτουν με  τα στοιχεία των επίσημων απογραφικών στοιχείων  της  ΕΣΥΕ, όπως έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β 715/12-6-02 (σελίδες 10-15): «Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001». Συγκεκριμένα στην σελίδα 17 του Ε.Π. αναφέρονται τα κάτωθι πληθυσμιακά δεδομένα:
1.    Δήμος Αιδηψού,  6.482 ενώ το αληθές είναι 6.670.
2.    Δήμος (πιθανά Ωρεών δεν αναγράφεται), 3.258  ενώ το αληθές είναι 3.392.
3.    Δήμος Ιστιαίας,  7.329 ενώ το αληθές είναι 7.353.
4.    Δήμος Αρτεμισίου 3.996 ενώ το αληθές είναι 4.167.
5.    Κοινότητα Λιχάδας, 1.067 ενώ το αληθές είναι 1.140.
Μετά τις ανωτέρω ανακρίβειες  θεωρώ περιττό να ελέγχουν τα επιμέρους δημογραφικά στοιχεία, διότι επαγωγικά όταν τα σύνολα είναι λανθασμένα τότε είναι και τα επιμέρους.
Δεν ελήφθησαν υπόψη, οι επιμέρους τοπικές παράμετροι και ιδιαιτερότητες της Βόρειας Εύβοιας με  πλήρη απουσία των  τοπικών πολιτισμικών πόρων  οι οποίοι είναι έκδηλοι σε ολόκληρη την Βορειοκεντρική Εύβοια. Επίσης, δεν οριοθετούνται οι έννοιες  στις οποίες αναφέρεται, όπως Στρατηγικός Σχεδιασμός, Τοπική Ανάπτυξη κλπ. Τέλος, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ενώ δεν έχει συλλεχθεί δείγμα από τους  επιμέρους φορείς, όσον αφορά το ερωτηματολόγιο του Ε.Π., στην σελίδα 11  αναφέρεται  ως υποσημείωση1, «Στο παρόν θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα από το Ερωτηματολόγιο στο Κεφ. 4.1.2.» το όποιο δεν υπάρχει. Όταν επισυνάπτονται ερωτηματολόγια, θα πρέπει να παρουσιάζονται, ως έχουν σε συνάρτηση με στατιστική επεξεργασία, ώστε τα εξάγονται τα αποτελέσματα τους. Εκτός αυτού, αρχικά θα πρέπει να  συλλέγει ένα αντιπροσωπευτικό στατιστικό δείγμα, ώστε τα δεδομένα επεξεργασίας να είναι αξιόπιστα.
Σε γενικές γραμμές, η εικόνα του κειμένου απέχει της τοπικής πραγματικότητας και είναι επιστημονικά μη αποδεκτή. Αντιθέτως, είναι άξια λόγου, ως προϊόν αντιγραφής και συρραφής.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grerror: