booked.net

Home > Αρθρα - Επικαιροτητα > ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Πότε θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες -Οι πρώτες εκτιμήσεις

ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Πότε θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες -Οι πρώτες εκτιμήσειςΈμπειρα στελέχη του ΑΣΕΠ με τα οποία συνομίλησε η aftodioikisi.gr εκτιμούν ότι, λόγω του:

-αριθμού-ρεκόρ των αιτήσεων (128.851)

-ότι οι προσωρινοί πίνακες ανακοινώθηκαν χωρίς κανέναν (προ)έλεγχο των δικαιολογητικών

-πεπερασμένου αριθμού των υπαλλήλων του ΑΣΕΠ που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα (σ.σ. έλεγχο)

-γεγονότος ότι το επόμενο διάστημα θα «τρέξουν» τουλάχιστον δύο μεγάλα πρότζεκτ από το ΑΣΕΠ, ο γραπτός διαγωνισμός για 548 θέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) το καλοκαίρι αλλά και η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

οι οριστικοί πίνακες «είναι αδύνατο να ανακοινωθούν πριν τον Ιούνιο». Προσθέτουν, δε, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η σχετική ανακοίνωση να γίνει ακόμη και μετά το καλοκαίρι.

Η διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

  1. Από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους καταρτίζονται οι Προσωρινοί Πίνακες Διοριστέων/Προσληπτέων που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων/προσληπτέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για κάθε κλάδο-ειδικότητα.
  2. Επίσης για κάθε κλάδο-ειδικότητα καταρτίζεται και Ειδικός Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων/Προσληπτέων που περιλαμβάνει μόνο τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι διοριστέοι/προσληπτέοι σε καθορισμένες γι΄αυτούς θέσεις με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή. Στον ειδικό αυτό πίνακα δεν περιλαμβάνονται πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι διοριστέοι/προσληπτέοι χωρίς χρήση της ιδιότητας τους αυτής.

Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για τους τρίτεκνους ή τέκνα τριτέκνων, παλιννοστούντες Πόντιους ομογενείς και ομογενείς του ν. 2790/2000, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και τους Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, για τις θέσεις που προβλέπονται.

  1. Οι πίνακες αυτοί αποτελούν τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης και καταρτίζονται από την Κεντρική Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας.
  2. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων καταχωρίζονται στο διαδίκτυο τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
  3. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση, Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.
  4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων (του ν.), επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενη, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες (με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010, άρθρο 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013», όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και το άρθρο 64 του ν. 4389/2016.). Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν αριθμό θέσεων μικρότερο από αυτές που προκηρύσσονται ανά κατηγορία και κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες (ν.).
  5. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης υποψηφίων.
  6. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων.
  7. Ακολούθως, οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων καταχωρίζονται στον διαδίκτυο τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ΄).

Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 του ν. 2190/1994, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική ή μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη (ν. 4440/2016 αρ. 26, παρ. 2 (ΦΕΚ 224/2-12-2016), που αντικατέστησε την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014/τ.Α΄)).

Πηγή: aftodioikisi.gr

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grΑφηστε ενα σχολιο

Η παρούσα φόρμα συλλέγει το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σχόλιο σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Privacy Policy της ιστοσελίδας μας.

error: