booked.net

Home > Αυτοδιοίκηση > Αναπέμπεται το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός Όπισθεν ολοταχώς … οι πληρωμές του Δήμου Απλήρωτοι για μήνες οι προμηθευτές Ιστιαίας – Αιδηψού

Αναπέμπεται το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός Όπισθεν ολοταχώς … οι πληρωμές του Δήμου Απλήρωτοι για μήνες οι προμηθευτές Ιστιαίας – ΑιδηψούΠίσω από την Περιφέρεια εστάλη αρχικά το τεχνικό πρόγραμμα, στις 20.5.2011 και λίγες μέρες μετά αναπέμφθηκε και ο προϋπολογισμός, στις 26.5.2011. Συγκεκριμένα για το τεχνικό πρόγραμμα ζητήθηκε έλεγχος νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού. Τα σημεία που εστιάστηκαν οι επισημάνσεις και ζητήθηκαν αλλαγές αφορούν στα εξής:

 

 1. Αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες πρόσκλησης και διαβούλευσης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
 2. Δεν προκύπτει από το σώμα της απόφασης που μας αποστείλατε ποιος άσκησε τη γραμματειακή υποστήριξη και κράτησε τα πρακτικά στην ανωτέρω συνεδρίαση.
 3. Να μας διευκρινίσετε τα συνεχιζόμενα έργα ανά Δημοτική Ενότητα προκειμένου να μπορεί να γίνει ουσιαστικός έλεγχος τόσο για τις κατατμήσεις όσο και για τη τήρηση των προτάσεων ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα.
 4. Να μας αποστείλετε τις αποφάσεις ένταξης όλων των χρηματοδοτούμενων έργων (πρόγραμμα Μπαλτατζής, ΥΠΕΣΑΗΔ ΣΑΕΠ, Ε.ΣΠΑ.). Όσο αναφορά το πρόγραμμα Θησέας, να μας γνωρίσετε αν τα έργα του προγράμματος Θησέας που εγγράφετε στο τεχνικό πρόγραμμα συνάδουν με τα ανωτέρω.
 5. Να μας αποστείλετε τις προκαταρτικές εκθέσεις, προμελέτες ή άλλα στοιχεία, βάσει των οποίων υπολογίζεται κατά προσέγγιση η δαπάνη για κάθε νέο έργο που εγγράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα.
 6. Να μας αποστείλετε τα απαραίτητα έγγραφα αναφορικά με τη ΣΑΤΑ 2010 του πρώην Δήμου Αιδηψού, προκειμένου να ελέγξουμε αν είναι δεσμευμένη ή όχι, βάσει δικαστικής απόφασης από την εταιρεία ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ, όπως αναφέρετε στην ανωτέρω ένσταση.
 7. Να μας γνωρίσετε αν τα έσοδα από τη ένταξη στο σχέδιο πόλης στη Δημοτική Ενότητα Ιστιαίας, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν και τα αντίστοιχα έργα, είναι στο ύψος των βεβαιωμένων ποσών του προηγούμενου οικονομικού έτους και έχουν προβλεφτεί στον ΠΥ, βάσει της 3966/2011.

Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος για την σύνταξη του Τεχνικού προγράμματος είναι ο Σπύρος Ζάχαρης ο οποίος και μας δήλωσε τα εξής: «Κατά την συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης τα πρακτικά είχαν κρατηθεί πρόχειρα και συνετάχθησαν –καθαρογράφτηκαν εκ των υστέρων με τη βοήθεια της γραμματείας. Οι διαδικασίες πρόσκλησης έπρεπε να γίνουν 7 ημέρες πριν, ενώ εστάλησαν 3 ημέρες πριν τη συνεδρίαση.  Οι διευκρινήσεις ανά Δημοτική ενότητα, που ζητήθηκαν  έχουν ήδη σταλεί. Εγώ ο ίδιος τις παρέδωσα στην Περιφέρεια την προηγούμενη Τρίτη στις 24 Μαΐου. Αναφορικά  με το Πρόγραμμα Θησέας που μετονομάζεται σε «Χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α», ζήτησαν στην ουσία καλύτερη καταχώρηση των προγραμμάτων. Η Τεχνική Υπηρεσία κατέθεσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω ότι δεν υπάρχει δικαστική δέσμευση της ΣΑΤΑ 2010 του πρώην Δήμου της Αιδηψού, όμως έχουν κατασχεθεί τα έσοδα από ΔΕΗ και νερό από την ΧΑΛΚΙΣ  ΑΤΕΤΕ. Από την οικονομική υπηρεσία έχουμε γραπτή διαβεβαίωση για τις αναγκαίες πιστώσεις που αφορούν 2 μεγάλα έργα της επέκτασης του Σχεδίου πόλεως Ιστιαίας. Συγκεκριμένα θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα του Περιφερειακού δρόμου που φθάνει στη στροφή για το Νεοχώρι».

ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η αναπομπή απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, αναφορικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2011 αναφέρεται στα εξής:

 1. Το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες πρόσκλησης και διαβούλευσης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου.
 2. Το γεγονός ότι, μετονομάζεται σε «Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α». Ως εκ τούτου παρακαλούμε να αναμορφώσετε κατάλληλα και να εγγράψετε μόνο όσα έργα συνάδουν με τα ανωτέρω.
 3. Το γεγονός ότι εγγράφετε χρηματοδοτήσεις κατά παράβαση.
 4. Το γεγονός ότι εγγράφετε το ποσό των 307.625,00ευρώ. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε από έσοδα θα καλυφθεί η διαφορά μεταξύ του συμβατικού ποσού και της επιχορήγησης από το ΕΤΕΡΠΣ, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, έχετε αιτηθεί την εκταμίευση του ποσού των 488.657,00 ευρώ από τις 500.000,00 ευρώ που ήταν η επιχορήγηση.
 5. Να μας αποστείλετε τις αποφάσεις ένταξης όλων των χρηματοδοτούμενων έργων (πρόγραμμα Μπαλτατζής, ΥΠΕΣΑΗΔ, ΣΑΕΠ, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ) που θα εκτελέσει ο Δήμος, αλλά και των έργων που θα εκτελούσε ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Β. Ευβοίας.
 6. Το ότι για « Προβλέψεις μη είσπραξης υπολοίπων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη» ανέρχεται σε ποσό κατώτερο του προβλεπόμενου, Παρακαλούμε να αιτιολογήσετε τη σχετική εγγραφή.
 7. Το ότι ο Πίνακας II των εσόδων (11.433.854,94€) υπολείπεται της ΟΜΑΔΑΣ 7 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» (12.315.816,01€), ενώ στο Πίνακα ΙΙ περιλαμβάνονται τόσο τα έσοδα, που προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις, όσο και αυτά που αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς, ώστε να διασφαλίζεται ο νόμιμος προορισμός των εσόδων αλλά και να επιτυγχάνεται η ακριβής απεικόνιση των επενδυτικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου παρακαλούμε να μας γνωρίσετε από ποια έσοδα θα καλυφθούν οι επενδυτικές σας δαπάνες.

Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος για την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου είναι ο Γιάννης Κοντζιάς ο οποίος και μας δήλωσε τα εξής: «Ο προϋπολογισμός αναπέμφθηκε διότι υπήρχαν δύο βασικά προβλήματα. Ένα ήταν το τεχνικό πρόγραμμα και το άλλο καθαρά τυπικό, η Επιτροπή Διαβούλευσης. Δεν υπήρξαν κριτήρια για την σύστασή της. Θα είχε υψηλότερο κύρος αν ήταν επιλογή της κοινωνίας και όχι των αιρετών. Η σύγκλιση της Επιτροπής θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουνίου και ακολούθως θα συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την  εκ νέου ψήφιση του προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι δεν θα καθυστερήσουμε πέραν της 15ης Ιουνίου. Η Περιφέρεια δεν χρειάζεται χρόνο για να μελετήσει νέα στοιχεία. Αν ενσκήψει στο πρόβλημα μέχρι τις 20 Ιουνίου θα έχουμε προϋπολογισμό».

Πάρη Ντελκή

Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.grerror: